Pozvánka na Konferenci ČSH

18/09/2017

ČSH

Featured image

Vážení členové Českého svazu hemofiliků, srdečně vás zveme na výroční volební Konferenci svazu. Uskuteční se 14. října po skončení odborného programu setkání „SPOLEČNĚ O HEMOFILII“ v Top Hotelu, Blažimská 4, 149 00 Praha 4 – Chodov. Začátek předpokládáme v 16:00 hodin.

Navrhovaný program:

  • Úvod
  • Zpráva o činnosti
  • Zpráva o hospodaření
  • Zpráva revizní komise
  • Diskuze
  • Volby do Rady a Revizní komise ČSH
  • Různé

Žádáme všechny, kdo se hodlají konference zúčastnit, aby potvrdili zájem do pátku 6. října na známých svazových kontaktech info@hemofilici.cz nebo tel. 777 078 509. Uveďte prosím jméno a příjmení (případně i členské číslo) a kontaktní emailovou adresu, či telefon.

Konference je nejvyšší orgán ČSH, tentokrát i volební, takže tu vznikne složení nové Rady ČSH, ta bude život svazu řídit po další čtyřleté období. Kandidaturu je možné podat přímo na místě, ale výhodnější je oznámit ji současné radě s předstihem, aby bylo možné důležité volby včas a důkladně připravit. Prosíme opět emailem, telefonicky, čí písemně.

Výroční Konference se schází podle stanov vždy po delším časovém období, je proto mimořádně důležitá. Přijďte i vy spolurozhodnout o dalším směřování svazu, jde přeci i o vás a o vaše zájmy.

Vaše Rada ČSH