Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Léčba

Kauzální léčba hemofilie t.č. neexistuje. Léčba krvácivých epizod krevními deriváty je pouze substituční a měl by ji řídit hematolog specialista, nejlépe lékař hemofilického centra. Vzhledem k závažným následkům, které tato choroba má, je u hemofiliků nezbytně nutná komplexní péče ve spolupráci s genetikou, ortopedií, rehabilitací, stomatologií a psychologií. Včasnou a správnou léčbou je možné zamezit většině pozdních následků (hlavně na pohybovém aparátu), tomu napomáhá profylaktická terapie, při které podáváme substituci krevními deriváty v pravidelných intervalech 2-3 x týdně dle typu hemofilie ve snaze krvácením předejít. Účinná je zejména u těžkých hemofiliků, zejména dětí. S výhodou je podávána formou "domácí léčby".

Hemofilik je zaučen v aplikaci a manipulaci s krevními deriváty, které má k dispozici doma. Lék si aplikuje v pravidelných intervalech a dodržuje doporučení hematologa týkající se dávky a doby podání krevního derivátu.

V případě krvácivé epizody je schopen si ihned podat substituční léčbu a další postup řídit ve spolupráci s hematologem centra. Předpokladem pro domácí léčbu hemofilika je dobrá spolupráce rodiny a pacienta s hemofilickým centrem.

Celosvětově se vývoj léčby hemofilie zaměřuje na genovou terapii, dosud však není výzkum v tak pokročilém stadiu, které by umožnilo širší použití v praxi.

V prevenci hemofilie je vedle včasné diagnostiky a předcházení krvácení důležité aktivní vyhledávání přenašeček hemofilie, které matkám a rodinám pacientům hemofiliků zajišťují pracovníci hemofilického centra.