Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Zemřela MUDr. Zdeňka Vorlová

První říjnový den opustila tento svět nejvýraznější a nejvýznamnější osobnost české hemofilické komunity dvacátého století. Zakladatelka specializované léčby u nás, dlouholetá lékařka a primářka Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Bylo jí 91 let.

Zdeňka Vorlová stála u zrodu moderní péče o hemofiliky nejen u nás, podle jejího vzoru se konstituoval systém i na Slovensku. Stala se uznávanou expertkou také v mezinárodním měřítku, svými jasnými, břitkými, přímými a vždycky vysoce erudovanými názory byla dobře známá i v odborných kruzích EHC a WFH. Jako šéfka oddělení pražského ÚHKT se zasloužila o jeho významnou stavební modernizaci, pod jejím vedením tu pracovali tehdy mladí lékaři, z nichž se později staly vůdčí osobnosti v oboru koagulace u nás.

Nekompromisně prosazovala názory, o jejichž správnosti byla přesvědčená, takže mnohdy narážela na nepochopení a nesouhlas. Už v devadesátých letech poukazovala na problémy s tenkrát zamýšlenou českou výrobou koagulačních koncentrátů, případ později narostl do obří miliardové kauzy – dodnes nedořešené – jíž známe pod označením Diag Human.  Vždycky tvrdě hájila zájmy ÚHKT proti některým záměrům ministerstva zdravotnictví a dalších institucí, jež by mohly zájmy hemofiliků poškozovat. Vedle vřelého vztahu svých pacientů si tak vypěstovala i nelibost některých mocných.

Radou a pomocí spolupůsobila při vzniku ČSH, ten ji v roce 2010 ocenil svou výroční cenou, stala se její první laureátkou.

Ovlivnila několik generací. Její největší zásluhou je zavedení domácí léčby u nás, naprosto zlomového okamžiku v životě hemofiliků a jejich rodin. Všemožně prosazovala moderní účinné způsoby terapie. Její pacienti a jejich rodiny na ni budou vždycky vděčně vzpomínat. Výrazně jim ulehčovala těžký život, o němž nemají naštěstí dnešní generace už ani ponětí.

Poslední rozloučení s MUDr. Zdeňkou Vorlovou proběhne v pátek 9. října v 10:40 v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Čest její památce.