Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Šalebná hra čísel

Světová hemofilická federace právě zveřejnila čerstvě zpracovanou statistiku o diagnostice a léčbě hemofilie ve světě v roce 2011.

Sběr dat a jejich zpracování bývá tak složité, že se výsledky objevují pravidelně právě vždycky počátkem až dalšího roku. Data pocházejí z jednotlivých zemí, jež údaje o svém systému hlásí.

Print

Sociální minimum

Lidé se zdravotním postižením, hemofiliky nevyjímaje, se mohou v životě setkat s různými obtížnými sociálními situacemi. Proto jsme zpracovali sociální minimum, které by vám mělo umožnit základní orientaci v běžných sociálních situacích, oč je možné v případě potřeby žádat, kam se obrátit a eventuálně co k tomu budete potřebovat.

Příručka pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Print

Ples hemofiliků na Slovensku

Letos je tomu již po třinácté, co „Slovenské hemofilické združenie“ pořádálo reprezentační ples hemofiliků.

Akce, která má více než desetiletou tradici si dává za cíl hlavně setkání členů v nepracovní atmosféře a vzájemné přátelské setkání všech příznivců slovenských hemofiliků. I přes nepřízeň chřipkového období se plesu zúčastnilo přes 60 zájemců, ať už samotných hemofiliků, rodičů, přátel hemofiliků, ale i takoví, kterým se jednoduše líbí atmosféra a organizace této akce.

Print

Hemofilie a život s ní

Pomáhají hemofilikům specializovaná centra vyrovnat se s jejich nemocí?

V listopadu proběhlo v rámci studentského projektu dotazníkové šetření lidí s hemofilií. Sběr dat, během kterého se hemofilici mohli vyjádřit k námi položeným otázkám, probíhalo od 1. do 30. listopadu, a to, jak internetovou formou online dotazníkem, tak tištěnou formou přímo na odděleních hematologie.

Print

Šťastné a veselé, přátelé...

Vážení členové a příznivci Českého svazu hemofiliků

Rada ČSH vám přeje spokojené prožití vánočních svátků. Všem, kteří se v letošním roce hemofilií a von Willebrandovou chorobou jakýmkoliv způsobem zabývali děkujeme a těšíme se na další spolupráci a setkávání při společných akcích v roce 2013. Užijte si konec roku podle těch nejvřelejších přání a vstupte do dalšího jen tím nejlepším možným způsobem. Ať se vám všem daří, Rada ČSH vám přeje hodně štěstí a pevné zdraví.

Jako malý dárek vám přinášíme aktuální číslo hemofilického zpravodaje, které je již na cestě všem členům ČSH.  Zpravodaj č. 20.