Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Jak se přihlásit?
Přihlásit se je možné pomocí online formuláře nebo pomocí této přihlášky a zaslat ji mailem na info@hemofilici.cz nebo na adresu Český svaz hemofiliků, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2. Výbor svazu pak schválí na své nejbližší schůzi Vaše členství. Zde naleznete formulář pro případné změny údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Výhody členství
Doručování hemofilického zpravodaje
Výhodnější ceny u některých produktů ČSH
Možnost volit představitele ČSH

Členské příspěvky
Výše je dobrovolná, ročně však minimálně: pro fyzické osoby 200,-Kč; pro právnické osoby 1000,-Kč.

Příspěvek je možné uhradit převodem na účet Českého svazu hemofiliků 2109200873/2700. Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést správné variabilní číslo. Tím může být členské číslo, rodné číslo či datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. kdo se narodil 1. června 1975, uvede 01061975). To je nutné dodržet, jinak nebude možné platbu identifikovat.

Členství v Českém svazu hemofiliků je vymezeno stanovami ČSH.