Hemofilie a Von Willebrandova choroba z pohledu žen

8. 10. 2021

admin

Featured image

Ženy a dívky s dědičnými poruchami krvácení jsou pro naši komunitu velmi důležité a proto jsme se už v minulém roce rozhodli uspořádat první setkání, kde budou hemofilie a Von Willebrandova choroba (VWch) hlavním tématem.

Mnoho žen často zažila buď nesprávnou, velmi pozdní nebo žádnou diagnózu. Kvalita života žen a dívek žijících s hemofilií, VWch a dalšími vzácnými krvácivými poruchami byla - a stále je - vážně ovlivněna. To je pro ženy a dívky nejen u nás, ale po celém světě nešťastná realita.

Naše setkání, které se uskuteční 8. 10. – 10. 10. 2021 v EA Business hotel v Jihlavě, je určeno nejenom přenašečkám hemofilie a ženám s von Willebrandovou chorobou od 14 let věku, ale rovněž taky partnerkám hemofiliků případně ženám, u kterých se onemocnění vyskytlo v rodině a chtěli by si popovídat s někým, koho provází stejný osud a od přítomných odborníků se dovědět něco nového.

Informace přednesou odborníci na slovo vzatí, a to z oblasti hematologie, genetiky, psychologie nebo fyzioterapie. Přínosem je možnost setkání s odborníky mimo oficiální prostory ordinací při přátelském pohovoru.

Využijte takové možnosti, zatím se všechna podobná setkání setkala s velkým úspěchem a hlavně – přinesla výsledky. Přihlašovat se můžete již nyní pomocí tohoto formuláře, a to nejpozději do 30. září 2021. Neváhejte s přihlášením, může se stát, že po naplnění kapacity budeme nuceni přihlašování stopnout! Na tomto setkání nepočítáme s účastí dětí!

Účastnické poplatky byly stanoveny takto: členové ČSH a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč/noc, nečlenové 1000,- Kč/noc. Členové ČSH a Hemojunioru, kteří v hotelu přespávat nebudou a zúčastní se jen sobotního odborného programu, zaplatí 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, Dovolujeme si upozornit, že za člena je pro potřeby této akce považován pouze ten člen, který pravidelně a v termínu platí členské příspěvky. Účastnický poplatek zahrnuje i celodenní občerstvení. Zašlete jej, prosím, na účet ČSH nejpozději do 6. října 2021. V případě, že do uvedeného data poplatek neuhradíte, bude rezervace zrušena.

Bankovní spojení:\ UniCredit Bank\ Účet číslo: 2109200873/2700\ Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a poznámku ZENYJIHLAVA.