Mezigenerační setkání 2022

6. 5. 2022

ČSH

Featured image

Mezigenerační setkání, které se mělo konat v listopadu 2021, proběhne v náhradním termínu 6.-8.5.2022, opět tradičně v EA Business Hotelu v Jihlavě.

Jak mnozí z Vás víte, s ohledem na vývoj situace jsme podzimní mezigenerační setkání přesunuli na jaro letošního roku. Zatím vše nasvědčuje tomu, že bychom se v Jihlavě mohli sejít tváří v tvář. Proto vedení obou spolků již intenzivně připravuje program. Setkání v Jihlavě plánujeme opět od pátku do neděle (6.-8. května), přičemž hlavním dnem programu bude sobota 7. května. Zázemí nám poskytne lety vyzkoušený EA Business hotel. Programem nás provedou dobře známí odborníci, kteří se zaměří na různá témata nejen z oblasti hemofilie a von Willebrandovy choroby. V průběhu přednášek bude tradičně postaráno o vaše děti. Novinkou letošního roku bude (v případě příznivého počasí), návštěva ZOO pro děti školního věku s doprovodem.

Využijte možnosti společného setkání po delším čase. Všechna setkání v minulosti se setkala s velkým úspěchem a my na ně chceme navázat. S ohledem na řadu jarních lékařských kongresů se nám nepodařilo zajistit všechny přednášející, které bychom si přáli. Přesto pro Vás bude připraven zajímavý program s řadou novinek a možností se na cokoliv dotázat.  Už to, že se zase všichni uvidíme a popovídáme je pro nás tím nejlepším možným pozváním strávit společný čas a zároveň se setkat s odborníky na slovo vzatými. I letos se zaměříme na novinky a témata v oblasti hemofilie a von Willebrandovy choroby, ale i genetiky, psychologie, fyzioterapie, ale i sociální oblasti. Přislíbenu máme i účast lékařů s mobilním ultrazvukem, představíme si aplikaci Florio z pohledu lékaře, krátce by se s Vámi chtěli setkat i zástupci vedení ČSH a HJ.

Přihlašovat se můžete již nyní pomocí tohoto formuláře, a to nejpozději do 22. dubna 2022. Vzhledem k omezené kapacitě hotelu se může stát, že po naplnění kapacity budeme nuceni přihlašování stopnout! Proto neváhejte s přihlášením.

Účastnické poplatky byly stanoveny takto: členové ČSH a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč/noc, nečlenové 1000,- Kč/noc, děti členů do 18 let mají akci zdarma, děti nečlenů za 500,- Kč/noc. Členové ČSH a Hemojunioru, kteří v hotelu přespávat nebudou a zúčastní se jen sobotního odborného programu, zaplatí 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, děti členů do 18 let mají vše zdarma, za děti nečlenů je třeba zaplatit 200,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že za člena je pro potřeby této akce považován pouze ten člen, který pravidelně a v termínu platí členské příspěvky. Účastnický poplatek zahrnuje i celodenní občerstvení. Zašlete jej, prosím, na účet ČSH nejpozději do 29. dubna 2022. V případě, že do uvedeného data poplatek neuhradíte, bude rezervace zrušena.

Účet číslo: 2109200873/2700 (UniCredit Bank)

Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a poznámku JIHLAVA 2022.

Přednášející a témata přednášek/workshopů mezigeneračního setkání hemofiliků v Jihlavě 2022

MUDr. Ester Zápotocká – používání aplikace Florio z pohledu lékaře

MUDr. Radomíra Hrdličková a MUDr. Gabriela Romanová – mobilní ultrazvuk

Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD. - hemofilie + von Willebrandova choroba – novinky v léčbě

Ing. Iva Hrnčiříková – nutriční asistent

Mgr. Petra Bučková - psychologické aspekty

Mgr. Marcela Štáfová – sociální otázky

Mgr. Marie Katzerová a Bc. Lenka Tichá - fyzioterapie – individuální konzultace

Ing. Pavel Mečkovský M.A. – psychologické aspekty – rozvoj rodiny

Simona Svobodová – otázky týkající se pojištění

Petr Altman – rodokmeny