Cvičení pro pacienty s hemofilií K. Mulder

14. 11. 2021

Ve spolupráci s firmou Novo Nordisk vydal Svaz překlad materiálu WFH s návodem na cvičení.

Brožura vznikla pod patronací WFH ve spolupráci s fyzioterapeuty z celého světa, poté ji lektorovali další odborníci. Publikace se tak stává oficiálním doporučením Světové hemofilické federace a tím také naším.\ Text doplňují velmi názorné kresby jednotlivých cviků, jimiž je možné zlepšovat stav postižených částí, případně postižení alespoň částečně zabránit.

Všechny cviky jsou připraveny tak, aby je mohl vykonávat každý sám doma, samozřejmě s přihlédnutím ke svým možnostem. Nepochybně si ale všichni vyberou, co se hodí práve jim.\ \ Brožura Kathy Mulderové s názvem „Cvičení pro pacienty s hemofilií“ je zdarma k dispozici všem členům ČSH. Mohou si ji vyzvednout po domluvě s vedením svazu nejen v Praze, ale i na dalších místech. Kdo nemá možnost si materiály vyzvednout osobně, může požádat o zaslání poštou. V takovém případě uhradí pouze náklady na poštovné a balné.\ \ Všem zájemcům doporučujeme si text a kresby nejen prohlédnout, ale také se jimi řídit. Ne nadarmo naši i světoví odborníci kladou na cvičení takový důraz.

>Brožuru můžete objednat zde<