Příručka nejen pro děti a dospívající s hemofilií

14. 11. 2021

Příručka vznikla za podpory společnosti Pfizer.

Tato příručka je určena všem, kteří s pacienty s hemofilií přichází do kontaktu, tedy rodinným příslušníkům, kamarádům, učitelům i opatrovníkům. V případě krvácení u hemoiflika tak lze snadno nahlédnout do příručky pro radu. Formát příručky je zvolen tak, aby se dala lehce sbalit i na cesty. Popisuje krvácení u dětí od těch nejčastějších, která mohou, ale nemusí být závažná, až po méně běžná krvácení, která však mohou být velmi závažná.