Členství v ČSH

Jak se přihlásit?

Přihlásit se je možné pomocí online formuláře nebo pomocí této přihlášky a zaslat ji mailem na info@hemofilici.cz nebo na adresu Český svaz hemofiliků, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2. Výbor svazu pak schválí na své nejbližší schůzi Vaše členství. Zde naleznete online formulář pro případné změny údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Výhody členství

  • Doručování hemofilického zpravodaje
  • Výhodnější ceny u některých produktů ČSH
  • Možnost volit představitele ČSH

Členské příspěvky

Výše je dobrovolná, ročně však minimálně: pro fyzické osoby 200,-Kčpro právnické osoby 1000,-Kč.

Příspěvek je možné uhradit převodem na účet Českého svazu hemofiliků 2109200873/2700. Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést správné variabilní číslo. Tím může být členské číslo, rodné číslo či datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. kdo se narodil 1. června 1975, uvede 01061975). To je nutné dodržet, jinak nebude možné platbu identifikovat.

Členství v Českém svazu hemofiliků je vymezeno stanovami ČSH.