Zápis z jednání Rady ČSH 08.06.2015

9. 6. 2015

ČSH

Featured image

Zápis z jednání Rady ČSH prostřednictvím služby Skype 8.6.2015 Přítomni: Vladimír Dolejš, Martin Bohůn, Václav Toth, Petr Grim, Anastassiya ZidkovaOmluveni: Jana Kalábová, Michal Skořepa

Členové rady projednali

1. Třetí ročník setkání „Jsme tady pro vás“ v hotelu Jezerka u Chrudimi 23. a 24. 10. 2015.

 • Účastníci budou hradit pobyt následovně: všichni členové ČSH a Hemojunioru 500,- Kč, nečlenové 1000,- Kč, dětí členů do 18 let zdarma, dětí nečlenů 500,- Kč. Například rodina s oběma rodiči členy a dvěma dětmi do 18 let zaplatí 1000,- Kč; rodina s jedním rodičem členem a druhým nečlenem a dvěma dětmi do 18 let 1500,- Kč; rodina s oběma rodiči nečleny a dvěma dětmi 3000,- Kč. Za člena Hemojunioru se v tomto případě nepovažuje celá rodina ale pouze jeden dospělý člověk.
 • Vladimír Dolejš pozve Petera Salaje k přednášce na téma Péče o přenašečky.
 • Martin Bohůn předá všechny známé detailní informace o Jezerce V. Dolejšovi a N. Zidkove.
 • Vladimír Dolejš napíše k Jezerce pro svazový web příslušné informační materiály.
 • Nasťa Zidkova vytvoří pro web přihlašovací formulář.
 • Členové rady ještě navrhnou témata přednášek pro obě psycholožky.

2. Další schůzka rady 6.7.2015.

 • Martin Bohůn a Vladimír Dolejš potvrdí termín do konce tohoto týdne.
 • Pokud se rada nedohodne na tomto termínu, bude schůzka v jiný, nejpravděpodobněji pracovní den nebo během dětského táboru 22.8.

3. Změna právního statutu ČSH.

 • ČSH se musí podle zákona do konce roku 2015 přetransformovat z občanského sdružení na spolek.
 • Vladimír Dolejš osloví v souvislosti se změnou statutu právníky.
 • Následnou změnu stanov musí schválit svazová konference. Rada ji svolá na stejný termín na stejné místo jako setkání „Jsme tady pro vás,“ tedy 24. října do hotelu Jezerka u Chrudimi.

Zapsala: Anastassiya Zidkova dne 8.6.2015, ověřil Vladimír Dolejš.