Zápis z korespondenčního jednání Rady ČSH

21. 12. 2015

ČSH

Featured image

Rada pro urychlení procesu přistoupila ke korespondenční výměně názorů a hlasování prostřednictvím internetu. Zúčastnili se: M. Bohůn, V. Dolejš, P. Grim, J. Kalábová, M. Skořepa, V. TóthNezúčastnila se N. Zidkova Korespondence proběhla ve dnech 17. a 18. prosince 2015.

1. Hlavním bodem byl návrh Hemojunioru na uspořádání plesu ČSH a HJ. Po diskusi se termín „ples“ změnil na „společenský večer.“ HJ získal možnost uspořádat večer v prostorách hotelu Alcron v Praze 19. února 2016 bez nároku na úhradu pronájmu, ale s nutností zaplatit náklady na občerstvení. Po jednání předsedy HJ Michaela Bereně s vedením hotelu Alcron předložili nutnost úhrady částky 765,- Kč na účastníka za raut, hotel poskytl slevu pouze 10 %. K tomu nabídl M. Bohůn dodat vlastní víno (předpokládaná částka 10 000,- Kč), člen svazu J. Roušar nabídl kapelu za 10 000,- Kč. Svaz a HJ by se musely postarat o obsluhu baru, šatny a podobně. Při předpokládané účasti 100 lidí by náklady činily zhruba 100 000,- Kč s tím, že vše musí skončit do 23:30 hodin, poté musí nastat v hotelu klid. Rada už při předběžném jednání s HJ v listopadu schválila nutnost vypsat vstupné ve výši 200,- Kč na osobu s tím, že všem centrům a spolupracujícím sponzorům nabídne po dvou vstupenkách. Po velmi dlouhé a obsáhlé debatě členové Rady ČSH hlasovali, zda podnik za těchto podmínek vůbec uspořádat, s tímto výsledkem:

pro (se značnými výhradami): M. Bohůn, J. Kalábová, M. Skořepa

proti: V. Dolejš, V. Tóth

nehlasoval: P. Grim

Poměrem hlasů 3 : 2 rozhodla Rada o připojení se k pořadatelství Společenského večera, V. Dolejš informuje HJ o rozhodnutí

2. V. Dolejš informoval o přidělení dotace ministerstva zdravotnictví ve výši 58 870,- Kč pro projekt „Podpora pacientských organizací.“ Podmínkou je vyčerpání prostředků do 31.12. 2015, z částky se nesmí hradit pro rok 2016 ani zálohově. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí nese datum 23. listopadu 2015 a doručeno bylo 9. prosince je nucena Rada dotaci odmítnout. Je účelově vázána na uspořádání regionálního workshopu, což už není pro časovou tíseň ke konci roku možné. V. Dolejš požádal Radu o schválení návrhu poslat protestní dopis k harmonogramu přímo ministrovi a na způsob nakládání s prostředky určenými na dotaci upozornit také Nejvyšší kontrolní úřad ČR. M. Bohůn a V. Tóth z obav ze zhoršených vztahů s ministerstvem nesouhlasili, protest se nepošle. ČSH už poukázanou částku ministerstvu vrátí.

Zapsal V. Dolejš Ověřil M. Bohůn