Membership in CSH

Jak se přihlásit?

Přihlásit se je možné pomocí online formuláře nebo pomocí této přihlášky a zaslat ji mailem na info@hemofilici.cz. Výbor svazu pak schválí na své nejbližší schůzi Vaše členství. Zde naleznete online formulář pro případné změny údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Výhody členství

  • Doručování hemofilického zpravodaje
  • Výhodnější ceny u některých produktů ČSH
  • Možnost volit představitele ČSH

Členské příspěvky

Výše je dobrovolná, ročně však minimálně: pro fyzické osoby 500,-Kčpro právnické osoby 1000,-Kč.

Příspěvek je možné uhradit převodem na účet Českého svazu hemofiliků 2109200873/2700. Členský příspěvek je potřeba uhradit do 30.6. daného kalendářního roku. Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést správný variabilní symbol - členské číslo. Alternativně postačí uvést do zprávy pro příjemce jméno člena a účel platby (např. Jan Novák - členský příspěvek) To je nutné dodržet, jinak nebude možné platbu identifikovat.

Členství v Českém svazu hemofiliků je vymezeno stanovami ČSH.