Jihlavské Mezigenerační setkání doprovodí Konference ČSH

02/11/2021

ČSH

Featured image

Období podzimu pro nás bylo v předešlých letech vždy ve znamení příprav mezigeneračního setkání. To napomáhá vzájemnému porozumění, respektu, boří bariéry a předsudky, ale hlavně přináší radost bez rozdílu věku. Obě organizace, tedy Český svaz hemofiliků a Hemojunior se rozhodly sezvat všechny členy opět do Jihlavy, a to v termínu 26. - 28. listopadu. I přes nepříliš optimisticky se vyvíjející situaci a s ohledem na nová protiepidemiologická opatření pevně věříme, že se nakonec sejdeme tváří v tvář. Zázemí nám opět poskytne EA Business hotel, kde na závěr mezigeneračního setkání proběhne i Konference ČSH s volbou nového vedení. Není tedy třeba podotýkat, o jak důležitou akci se jedná, a proto vás všechny chceme co nejsrdečněji pozvat. Pro ty z Vás, kteří se nebudou moci zúčastnit mezigeneračního setkání podotýkáme, že Konference ČSH je plánována na neděli 28. listopadu od 9.00 hodin.

Už několik let probíhají v režii obou spolků generační setkání s cílem pomoci se orientovat ve všem, co s hemofilií i von Willebrandovou chorobou souvisí.\ Vše připravujeme na 26. – 28. listopad v EA Business Hotel Jihlava.\ Hlavní program je tradičně směřován na sobotu. K dispozici nám budou konferenční prostory hotelu i salonky pro skupinové a individuální setkání. Z programu můžeme přislíbit ukázky podoskopu - vyšetření nohou, péči o žíly, povídání o zdravé výživě a řadu dalších zajímavostí. Snahou je zajistit účast zástupce výroby náramků Body ID. Zajištěn bude také program pro malé i větší děti.

Informace přednesou odborníci z oblasti hematologie, psychologie, fyzioterapie nebo nutričního specialisty. Tématem se dotkneme životního a úrazového pojištění. Program bude připraven i pro dospívající účastníky. Přínosem této akce je možnost setkání s odborníky mimo oficiální prostory ordinací – při přátelském pohovoru.

Všem přihlášeným bude s dostatečným předstihem rozeslán formulář, který umožní vybrat si konkrétní workshop, případně individuální konzultaci. Stejně tak i program, který zveřejníme po potvrzení účasti všech přednášejících.

Využijte takové možnosti. Zatím se všechna tato setkání setkala s velkým úspěchem a hlavně, přinesla výsledky. Přihlašovat se můžete již nyní pomocí tohoto formuláře, a to nejpozději do 10. listopadu 2021. Vzhledem k omezené kapacitě hotelu je možné, že někteří z nás budou ubytováni v jiném blízkém hotelu. Prakticky však půjde jen o přespání, veškerý program bude na společném místě. Neváhejte s přihlášením, může se stát, že po naplnění kapacity budeme nuceni přihlašování stopnout!

Účastnické poplatky byly stanoveny takto: členové ČSH a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč/noc, nečlenové 1000,- Kč/noc, děti členů do 18 let mají akci zdarma, děti nečlenů za 500,- Kč/noc. Členové ČSH a Hemojunioru, kteří v hotelu přespávat nebudou a zúčastní se jen sobotního odborného programu, zaplatí 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, děti členů do 18 let mají vše zdarma, za děti nečlenů je třeba zaplatit 200,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že za člena je pro potřeby této akce považován pouze ten člen, který pravidelně a v termínu platí členské příspěvky. U Hemojunioru pro tuto akci platí, že za členy jsou považováni i rodiče dětí do 18 let. Účastnický poplatek zahrnuje i celodenní občerstvení.

Celá akce proběhne striktně v souladu s protiepidemickými opatřeními, která budou platná v době konání. Existuje tedy možnost, že nám platná opatření vůbec neumožní akci v plánované podobě uskutečnit, v takovém případě budeme připravovat náhradní online program. Proto tedy zatím prosím nehraďte účastnické poplatky na náš účet, k platbě vás případně vyzveme až týden před konáním akce.

Pro všechny účastníky je nutné se po příjezdu prokázat jedním z potvrzení dle nařízení MZČR pro ubytovací zařízení, a to i bez rozdílu, zda-li se zúčastníte pouze sobotního programu, případně nedělní Konference ČSH bez ubytování!

https://covid.gov.cz/opatreni/​maloobchod-sluzby/omezeni-​pritomnosti-verejnosti-v-​provozovnach-ubytovacich-​sluzeb

https://covid.gov.cz/situace/​onemocneni-obecne-o-​opatrenich/system-o-n-t-​ockovani-prodelana-nemoc-test

V této souvislosti upozorňujeme všechny, kdo se jihlavského setkání budou účastnit, že zástupci vedení Českého svazu hemofiliků a Hemojunioru se dohodli, společně s provozovatelem hotelu, každého účastníka po příjezdu otestovat na Covid19 bez rozdílu, zda-li je dotyčný očkovaný či nikoliv. Chceme tak předejít komplikacím, které by následně mohly nastat pro všechny účastníky a provozovatele hotelu.

Pozvánka na Konferenci ČSH

Vážení členové Českého svazu hemofiliků,

srdečně vás zveme na výroční volební Konferenci svazu. Uskuteční se v neděli 28. listopadu na závěr mezigeneračního setkání v EA Bussines hotel v Jihlavě, Havlíčkova 5625/28, 586 01. Začátek předpokládáme v 9.00 hodin. Pro účastníky konference bude zajištěn nedělní oběd.

Navrhovaný program:

  • Úvod
  • Zpráva o činnosti
  • Zpráva o hospodaření
  • Zpráva revizní komise
  • Diskuze
  • Volby do Rady a Revizní komise ČSH
  • Různé

Žádáme všechny, kdo se hodlají konference zúčastnit, aby potvrdili zájem do úterý 10. listopadu 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Uveďte prosím jméno a příjmení (případně i členské číslo) a kontaktní e-mailovou adresu, či telefon.

Konference je nejvyšší orgán ČSH, tentokrát i volební, takže tu vznikne složení nové Rady ČSH. Ta bude život svazu řídit po další čtyřleté období. Kandidaturu je možné podat přímo na místě, ale výhodnější je oznámit ji současné radě s předstihem, aby bylo možné důležité volby včas a důkladně připravit. Prosíme opět emailem na info@hemofilici.cz, nebo telefonicky na 723 487 239.

Výroční Konference se schází podle stanov vždy po delším časovém období, je proto mimořádně důležitá. Přijďte i Vy spolurozhodnout o dalším směřování svazu. Jde přeci i o Vás a Vaše zájmy! Konference ČSH se může zúčastnit každý člen, který plní závazky plynoucí ze stanov ČSH o řádném členstvím.