Náměty pro záchranku

20/09/2017

ČSH

Featured image

Že situace v kontaktu se záchrannými službami a urgentními příjmy v nemocnicích má velké slabiny, víme dlouho. Z iniciativy ČSH, který má velký zájem na tom, aby v případě nouze fungovaly zmíněné instituce správně, se dnes uskutečnil v poslanecké sněmovně seminář, jenž by měl situaci notně pomoci. Závěry jsou důležité pro všechny.

Seminář uspořádal Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny a spolu se zástupci svazu a Hemojunioru se ho zúčastnili vrcholní představitelé ministerstva zdravotnictví a záchranných služeb. Všichni se shodli na názoru, že systémy jsou nastavené správně, ale vlivem jednání nebo selhání jednotlivců mohou nastat značné komplikace. Ministerstvo zdravotnictví ústy svého náměstka Romana Prymuly, šéf asociace záchranných služeb Marek Slabý i jednotliví krajští ředitelé, požádali, aby se každé selhání okamžitě z iniciativy poškozených hemofiliků řešilo s vedením dotčených institucí. Ať už jde o ředitelství krajských záchranek, anebo nemocnic, jež oddělení urgentních příjmů, provozují. Těžko žehrat na nekvalitní nebo nekvalifikovaný přístup záchranářů nebo lékařů, když neexistuje řádná zpětná vazba. Apelujeme proto na všechny členy, kteří mají s některou záchrankou, nebo emergency oddělením špatnou zkušenost, aby ji okamžitě ventilovali na příslušných místech. Čím déle po události se tak stane, tím hůř se událost objasní a také hledá cesta k nápravě.

První krok ke zdárné spolupráci teď musejí učinit právě naši členové. Odborníci přítomní na semináři ujistili, že je pro ně otázkou pár dnů, kdy mohou vydat jednotlivým záchrankám a oddělením závazný pokyn, jak postupovat. Každý hemofilik má u sebe identifikační kartu vydanou svazem s podrobným popisem jak postupovat, ale ne vždy ji záchranáři v nouzové situaci objeví. Svaz a Hemojunior proto byly vyzvány, aby předložily návrh, jak jednoznačně a transparentně hemofilika označit, aby to každého lékaře a záchranáře udeřilo do očí i v případě bezvědomí postiženého a ztráty kontaktu s dalšími přítomnými. Těžko bude mít někdo vytetovaný nápis na čele, ale může to být náramek, řetízek na krku…. a tak dále a tady je právě příležitost pro každého z nás. Chtěli bychom na toto téma vést debatu na nadcházející Konferenci 14. října, z níž vzejde návrh jednotné identifikace. Přemýšlejte prosím o všem, co vás napadne a přijďte se svou trochou do mlýna. Je to velmi důležité, a není třeba čekat na jednání Konference. Ne všichni tam budou, ale nápad může mít každý. Pokud takový máte, sem s ním, jakmile se ujednotíme, okamžitě ho předáme těm, co rozhodují. Využijme nabídky a učiňme první krok. Ty další pak mohou, a také budou, následovat.