Ples hemofiliků na Slovensku

24/02/2013

ČSH

Featured image

Letos je tomu již po třinácté, co „Slovenské hemofilické združenie“ pořádálo reprezentační ples hemofiliků. Akce, která má více než desetiletou tradici si dává za cíl hlavně setkání členů v nepracovní atmosféře a vzájemné přátelské setkání všech příznivců slovenských hemofiliků. I přes nepřízeň chřipkového období se plesu zúčastnilo přes 60 zájemců, ať už samotných hemofiliků, rodičů, přátel hemofiliků, ale i takoví, kterým se jednoduše líbí atmosféra a organizace této akce.

Jak se můžete přesvědčit v krátké fotoreportáži, program byl opravdu pestrý.


Hemofilický ples, jakožto i další akce pořádané Slovenským hemofilickým sdružením - www.shz.sk, probíhají v Turčianských Teplicích, místě s léčivými prameny, zřízenými lázněmi a krásnou fatranskou přírodou v okolí.

Přejeme SHZ a jejim členům, ať se daří i další ročníky této úspěšné akce!

V této souvislosti bychom si vám dovolili položit jednoduchou otázku. Měl by ČSH zorganizovat podobnou akci i pro české hemofiliky? Svůj názor nám můžete sdělit prostřednictvím tohoto odkazu.