Společenský večer 13.1.2024

11/12/2023

ČSH

Featured image

Jsme nesmírně rádi, že Vás můžeme po krátké odmlce opět pozvat na společenský večer ČSH a Hemojunioru.

Po čtyřech letech strávených v krásném prostředí pražského hotelu Alcron se přesouváme do jiné části historického centra Prahy. Zázemí pro další ročník, v pořadí pátý, nám poskytne Hotel Marriott. Díky velmi vstřícnému a ochotnému personálu hotelu, Honzovi Veškrnovi a Katce Altmanové se celou záležitost povedlo dotáhnout do úspěšného konce.

Mnozí z Vás si tento příjemný hotel pamatují ze zasedání Evropského hemofilického konsorcia v roce 2012. Tehdy zde Český svaz hemofiliků přivítal na 300 účastníků z celého světa a akce to byla vskutku povedená. Zavzpomínat na tuto úspěšnou akci můžete pod tímto odkazem. Hotel za od té doby prošel rekonstrukcí, avšak kongresové sály zůstaly zachovány. A tak do "jednoho" z nich jsme se rozhodli sezvat členy obou organizací, abychom opět po čtyřech letech mohli prožít společný večer, jako poděkování těm, kteří naši činnost podporují a pečují o nás nejenom v hemofilických centrech. Čeká Vás proto nejen příjemně strávený večer s přáteli z obou organizací a z řad sponzorů a lékařů, ale také dobré občerstvení, bohatá tombola a možná i překvapení.

S vedením hotelu Marriott jsme dohodli, že termín bude 13. ledna 2024. Program započne v 17.30 hodin, vstup do sálu Vám bude umožněn již od 16.45 hodin. Předpokládané ukončení bude ve 23 hodin. K tanci a poslechu zahraje Teri Štěpánová, večerem nás bude provázet moderátor Českého rozhlasu Luděk Hubáček a zástupci obou pacientských organizací. Důrazně upozorňujeme, že ke vstupu do hotelu je nutný společenský oděv!

Pokud máte zájem se zúčastnit, vyplňte přihlášku pod tímto odkazem nejpozději do 17.12.2023. Vzhledem ke kapacitě sálu 100 osob Vám vstupenku zašleme až po zaplacení ceny 500 korun na účet Českého svazu hemofiliků 2109200873/2700 (do poznámky uveďte celé jméno a "spoluúčast akce Marriott"). Díky tomu by se mělo dostat na všechny skutečné zájemce.

Pokud byste chtěli přispět nějakou zajímavou věcí do tomboly, budeme moc rádi. Prosím obraťte se do 20. 12. 2023 na Katku Altmanovou (altmanova@hemojunior.cz, tel.: 603 412 691).

Závěrem bychom rádi vyjádřili vděčnost a díky těm, kteří s námi připravovali minulé ročníky společenského večera. Především zaměstnancům a vedení hotelu Alcron, který nám byl vždy příjemným a ochotným hostitelem. Jsme nesmírně rádi, že v nastoleném trendu let minulých můžeme pokračovat a že pomyslnou štafetu přebírá neméně nevšední prostředí hotelu Marriott.