Vezměte to do vlastních rukou

17/12/2016

ČSH

Featured image

Příští rok vstoupí ČSH do dvacátého osmého roku své existence. To už je dost na to, aby každý dokázal zhodnotit jeho pozitiva i negativa, zamyslel se nad tím, co se dá zlepšit, co opustit, s čím novým přijít. Změna letopočtu je vhodnou příležitostí k bilancování a plánům. Než si popřejeme vše nejlepší, zauvažujme. Veškeré aktivity svazu se stabilizovaly, každý si dokáže spočítat, čeho se může v nastupujícím roce nadít. Členové a sympatizanti se budou zase scházet na pravidelných akcích, budou konzumovat, co jim svazová Rada naservíruje. Menu zůstává už několik sezón stejné – vedle běžné svazové agendy, kterou pravidelně obsluhuje, jsou to oslavy Světového dne hemofilie s bohatým programem pro dospělé i děti, regionální semináře a podzimní vyvrcholení v podobě velkého mítinku „Společně o hemofilii.“ A právě tady je třeba se zastavit.

Letos vystřídal prostředí hotelu Jezerka u Seče Aquapark v Čestlicích a opět se vše setkalo s velkým zájmem. Přijelo mnoho desítek účastníků, většina z nich si program pochvalovala a odjížděla s pocitem, že tu čas nepromarnila. Během víkendu členové Rady několikrát žádali účastníky o součinnost při vyplnění dotazníku dalšího dílu průzkumu „Jak se žije českým hemofilikům.“ Po pěti letech je třeba získat nová data a porovnat je s těmi z roku 2011. K dispozici byly ofrankované a nadepsané obálky s formuláři, stačilo je buď na místě, nebo doma v klidu vyplnit a hodit do schránky. Kdo preferuje online internetovou komunikaci, mohl tak učinit rovněž, vše je podrobně popsáno v jednom z předchozích článků na tomto webu. Aby toho nebylo málo, každé centrum dostalo rovněž nadepsané obálky s adresou svazu a stejným obsahem, tedy dotazníkem. A kolik že vyplněných formulářů se vrátilo? Z několika stovek členů svazu se obtěžovalo vyhovět prosbě Rady jedenáct. Ano, to je obrázek, jak moc členstvu záleží na tom, aby vznikl objektivní obrázek o stavu hemofilické populace. Aby se s ním dalo pracovat, vysledovat trendy a zjistit, co by se mělo zlepšit. Na přípravě pracovalo několik lidí, většinou samozřejmě bez nároku na odměnu, ale velké náklady vznikly tvorbou statistických podkladů profesionály, distribucí dotazníků, nákupem poštovného a tak dále. Vše je vniveč, lidé z celé republiky rádi přijedou za zábavou do atraktivního prostředí exkluzivního hotelu, na setkání s přáteli na zámek a podobně, ale věnovat deset minut nesmírně užitečnému zaškrtnutí pár odpovědí v dotazníku, je už mimo jejich zájem.

Konec roku nás tak zastihl v pocitech rozčarování a marnosti, znovu a znovu se ukazuje, že členy svazu zajímá jen hodně málo. Přitom výsledky průzkumu neměly sloužit k potěšení jeho autorům, ale především ku prospěchu těch, jichž se týká. Nestálo by zato sáhnout si do svědomí, párkrát škrtnout tužkou a odeslat obálku? Anebo se podívat na https://goo.gl/forms/jOKjP6Zgv8ltECgs1 a několikrát kliknout myší? Ty možnosti pořád ještě existují.

Za týden se rozsvítí vánoční stromky, lidé si budou vzájemně přát klid, pohodu, chvíle lásky a pochopení, budou si vybírat novoroční předsevzetí. Přejeme vám, abyste si vše užili v kruhu těch nejbližších v atmosféře pochopení a souznění. A také s poznáním, že každý má svůj osud většinou ve vlastních rukou, že může s vynaložením minima sil udělat hodně pro sebe i ostatní. A to je přeci jeden z hlavních úkolů našeho svazu, že?