Viru zika se není třeba bát

26/02/2016

ČSH

Featured image

Světová zdravotnická orhanizace WHO označila virus zika za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Definuje ho jako "mimořádnou událost, která ohrožuje veřejné zdraví prostřednictvím mezinárodního šíření nemocí a potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci." WHO odhaduje, že v tomto roce by mohly být zasaženy až čtyři miliony lidí na celém světě. Je spojován s tisíci podezřelých případů vrozených vad v Brazílii. Šíří se kousnutím infikovanými komáry Aedes aegypti, po němž se virus dostává do krevního řečiště.

Je relativně velký 40 nm s lipidovým obalem, a poskytuje tak vysokou pravděpodobnost, že bude úspěšně inaktivován teplem, detergenty a nanofiltračními metodami používanými při výrobě výroba léčivých přípravků z plazmy. Včetně koncentrátů FVIII a FIX, přenos infekce krevními složkami je tak spíše potenciální problém. Případný přenos je možný jen krví od dárců vracejících se z postižených oblastí. Proto se odborníci domnívají, že je vhodný dočasný odklad o 28 dnů u dárců, kteří cestovali do postižených oblastí.

Virus byl poprvé objeven v lese Zika v Ugandě v roce 1947 a je běžný v Africe a Asii. V květnu 2015, se začal šířit z Brazílie do dnes 21 zemí v Jižní a Střední Ameriky, Mexika a Karibiku. 60 - 80% nakažených nemá žádné příznaky, většina ostatních jen mírné. Především trpí horečkou a bolestí svalů, vyrážkou a červenýma očima. Existuje ale velký problém v souvislosti s možným dopadem na těhotné ženy. V minulém roce zaznamenala Brazílie výrazný nárůst výskytu mikrocefalie (neobvykle malým mozkem) u novorozenců s podezřením důsledku infekce virem Zika u těhotné matky.

Došlo také ke zvýšení počtu případů syndromu Guillain-Barrém, pravděpodobně jako imunitní odpovědi na virus. Neoficiální zprávy hovoří o přenosu krevní transfuzí a pohlavním stykem, případy viru zika jsou hlášeny z několika zemí u lidí, kteří cestovali do postižených zemí, zejména Brazílie.

Světová federace hemofilie (WFH) situaci sleduje a bude informovat okamžitě, jakmile by se vyskytlo podezření na jakékoliv potenciální riziko viru Zika v koagulačních derivátech vyrobených z plazmy.