Zákon o transformaci občanských sdružení

07/12/2012

ČSH

Featured image

Zákon o transformaci občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti zamířil do Senátu. Nový zákon, s nímž dnes vyslovila souhlas poslanecká sněmovna, se úzce dotkne i našeho svazu. Pro neziskové organizace je právní forma občanských sdružení vzhledem k jejich činnosti, například v sociální sféře, nevýhodná, doposud ale neměly možnost přijmout jinou právní formu bez ztráty své historie.

Zatímco totiž zákon o sdružování, kterým se mnoho organizací řídí, požaduje, aby své služby poskytovaly pouze svým členům, v praxi provozují hospice, stacionáře pro lidi s handicapem nebo pečují o vozíčkáře a poskytují své sociální a zdravotní služby širokému okruhu klientů. Podle dosavadní legislativy ale neměly možnost změnit své stanovy ani právní formu a byly prakticky nuceny obcházet zákon, protože klienti těchto organizací logicky nemohou být považováni za členy občanského sdružení. Pokud se budou moci transformovat v obecně prospěšné společnosti, získají mimo jiné nové možnosti obstarávat finanční prostředky na svůj provoz z jiných než státních zdrojů. Mnoho dárců totiž upřednostňuje spolupráci s obecně prospěšnými organizacemi, jejichž fungování je přísněji upraveno a může být považováno za transparentnější, než je tomu u občanských sdružení.

Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost v poslanecké sněmovně podali ve spolupráci se zástupci neziskového sektoru koaliční poslanci v čele s členkou Výboru pro sociální politiku Lenkou Kohoutovou. Zákon má v praxi umožnit občanským sdružením, která o to hlasy všech svých členů projeví zájem, změnit právní formu na obecně prospěšnou společnost. Pokud s ním vysloví souhlas i horní komora a prezident, nabude účinnosti na počátku roku 2013.