Zápis z jednání Rady ČSH 11.09.2017

18/09/2017

ČSH

Featured image

Zápis z jednání Rady ČSH prostřednictvím služby Skype 11.9.2017 Přítomni: Vladimír Dolejš, Martin Bohůn, Václav Tóth, Jana Kalábová, Michal Skořepa, Petr Grim.

Členové rady projednali

 • Dne 20.9.2017 od 14:30 do 16:00 hodin proběhne seminář v poslanecké sněmovně pod názvem: Hemofilici pohledem lékařů záchranné služby a urgentních příjmů. Bude pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně výboru Mgr. Jany Pastuchové. Místo konání: budova Poslanecké sněmovny, Malostranské nám.7/19, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. G275, zasedací místnost VZ. Akce je veřejná.
 • Na seminář bude doručeno 20 ks aktuálního vydání hemofilického zpravodaje.
 • Mezigenerační setkání hemofiliků „Společně o hemofilii“ proběhne 13.-14 října v Top hotelu Praha, program se finalizuje, čeká se na potvrzení účasti přednášejících. Všem přihlášeným bude před akcí program rozeslán.
 • Příprava Konference ČSH. Proběhne při příležitosti akce „Společně o hemofilii“ v pražském Top hotelu v sobotu 14. října, Blažimská 4, 149 00 Praha 4 – Chodov. Začátek se předpokládá v 16.00 hodin.

Navrhovaný program:

- Úvod
- Zpráva o činnosti
- Zpráva o hospodaření
- Zpráva revizní komise
- Diskuze
- Volby do Rady a Revizní komise ČSH
- Různé
 • Dle čl. V. stanov se do orgánů volí: - pět členů Rady a dva náhradníci v pořadí 1 – 2; tři členové RK a 2 náhradníci v pořadí 1 – 2.
 • Rada ČSH odsouhlasila navrhnout konferenci, aby hlasování do rady a revizní komise proběhlo tajnou volbou.
 • Každý člen ČSH má právo volit a být volen do všech funkcí v orgánech ČSH. Člen, který se nemá možnost dostavit na Konferenci, může udělit písemnou plnou moc jiné fyzické osobě ke svému zastupování v rozsahu práv a povinností člena ČSH, jeden zmocněnec může zastupovat pouze jednoho člena ČSH. Podpis zmocnitele na udělené plné moci musí být úředně ověřen.
 • Pozvánku na konferenci bude rozeslána na dostupné emaily členů /M. Bohůn/
 • Žádáme všechny členy, kteří se chtějí Konference ČSH zúčastnit, aby svůj zájem potvrdili nejpozději do pátku 6. října 2017 na známých svazových kontaktech: tel. 777 078 509, email: info@hemofilici.cz. Stačí uvést celé jméno (případně členské číslo) a kontakt (email či telefon).
 • Další číslo hemofilického zpravodaje je vytištěno, členové ho naleznou ve svých schránkách v těchto dnech.
 • Rada ČSH schválila 9 nových členů ČSH. Rada ČSH se již do data konání Konference nesejde, případné nové zájemce o členství projedná Rada ČSH až po tomto datu.

Zapsal: Bohůn Martin
Ověřil: Členové Rady ČSH