Zemřel prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. - zakladatel české dětské hematologie

15/06/2022

ČSH

Featured image

V nedožitých sto letech zemřel 4.6. prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc., který byl zakladatelem české dětské hematologie, které se věnoval od 50. let minulého století.

Nesmazatelnou stopu zanechal prof. Hrodek také v léčbě hemofilie u nás. Vždy prosazoval komplexní přístup k léčbě této nemoci, snažil se poskytnout nemocným chlapcům nejen substituci chybějícího faktoru, ale i optimální rehabilitaci, včas indikovanou operaci, pokud mohla zlepšit kvalitu života, psychologickou podporu a pomoc při volbě povolání.

Veškeré informace o jeho životě a odkazu naleznete v nekrologu na stránkách 2. LF UK.