Průkaz osoby se ZP

Zpět na Sociální otázky

Právní předpisy:

 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“)
 • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen „vyhláška“)

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje:

 • průkaz osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku

Kdo rozhoduje:

 • krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen „krajské pobočky ÚP“)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán

Průkaz osoby se zdravotním postižením

 • Průkaz osoby se zdravotním postižením nahradí průkaz mimořádných výhod osvědčujících stupeň zanikajícího institutu „mimořádné výhody“. Existující papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním postižením, který zažité zkratky přebírá.
 • Ačkoli institut „mimořádných výhod“ končí, benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti.
 • Zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu osoby se zdravotním postižením: automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatné.
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením není samostatnou listinou, ale je součástí karty sociálních systémů. Jednou z funkcí karty je funkce průkazu osoby se zdravotním postižením.

Průkaz TP náleží těm, jež zákon o sociálních službách považuje za závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Pokud nezvládají základní životní potřeby mobility nebo orientace, náleží jim průkaz ZTP/P.

Průkaz ZTP náleží těm, jež zákon považuje za závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost). Pokud někdo ve stupni závislosti II nezvládá základní životní potřeby mobility nebo orientace, náleží mu průkaz ZTP/P.

Průkaz ZTP/P náleží osobám závislým na pomoci ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) a  těm, u nichž byla zjištěna neschopnost zvládat základní životní potřeby  mobility nebo orientace.

Neschopnost zvládat základní životní potřeby mobility nebo orientace znamená (až na výjimku zletilých s úplnou nebo praktickou hluchotou) průkaz ZTP/P bez ohledu na stupni závislosti.

Kdo nechce pobírat příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu, ale chce mít průkaz osoby se zdravotním postižením, může o něj požádat na krajské pobočce ÚP.

Držitel průkazu TP má nárok na:

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
 • přednost při projednávání záležitostí, vyžadují-li delší čekání, zejména stání; za projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech, obstarávání placených služeb nebo ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Držitel průkazu ZTP má nárok na:

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při projednání záležitostí, vyžadují-li delší čekání, zejména stání; za projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem
 • slevu 75% jízdného ve druhé třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Držitelem průkazu ZTP/P má nárok na:

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při projednání záležitostí, vyžadují-li delší čekání, zejména stání; za projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem
 • slevu 75% jízdného ve druhé třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní hromadné dopravě
 • bezplatnou dopravu vodicího psa nevidomých  

Držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky držitelů průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy, např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

Průkazy mimořádných výhod (papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P) vydané podle předpisů účinných do konce roku 2011 zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Zpět na Sociální otázky