Až se podzim zeptá

16. 6. 2015

ČSH

Featured image

… co dělal svaz na jaře a v létě, můžeme odpovědět, že například připravoval třetí ročník setkání „Jsme tady pro vás.“ Ano, už je jasno, hotel Jezerka v Seči u Chrudimi čeká svazové hosty 23. a 24. října. Přívětivé a honosné prostředí rekreačního hotelu si už za minulé dva ročníky získalo uznání. Díky společnosti Baxter se sem sjíždí několik desítek členů ČSH a Hemojunioru i jejich příznivců. Ty čeká řada novinek a informací odborníků několika specializací, praktické ukázky a cvičení na téma předchozích přednášek, prostředí wellness, ale hlavně se tu opět potkají různé generace těch, kteří mají něco společného s hemofilií.

Konec října je sice ještě dost daleko, ale už dnes je o programu hodně známo. O zásadních otázkách hematologických pohovoří šéf pražského hemofilického centra v ÚHKT Peter Salaj. Tentokrát především – kromě jiného – na téma péče o přenašečky. V posledním období se totiž ukazuje, že mnohá už akreditovaná centra zcela neplní svou roli a přenašečky hemofilie před porodem odmítají a posílají je šmahem do Prahy. Tím neplní povinnost vyplývající ze statutu centra, která mají mít v repertoáru péči i o přenašečky. Leckde často nemají k dispozici například specialisty ORL, ortopedie a další, jenže stále častěji se objevují obtíže ze strany gynekologů a porodníků. Údajně nemají dost zkušeností a poznatků, proto se jich zbavují. To se asi nepodaří jen tak odstranit (je to úkol především pro Český národní hemofilický program), ale svaz chce poskytnout patřičné informace všem mladým dámám, jichž se problém aktuálně týká.

Další informace z oboru specializované hematologie přednese primář dětského oddělení brněnské nemocnice Jan Blatný a oba lékaři také povedou už mnohokrát osvědčené workshopy.

Nikdy nezklame ani specializovaný pražský ortopéd Petr Teyssler, védy přijde se zajímavými novinkami a radami užitečnými všem. Trochu do mlýna přislíbily i osvědčené psycholožky Anna Kiššová z Ostravy a Petra Bučková z Brna, chybět by neměla ani Marcela Štáfová, kterou už řada účastníků svazových setkání zná. Tentokrát nebude ani tak hovořit o novinkách ze sociální oblasti, protože jich v současnosti moc není, ale hlavně bude k dispozici k individuálním konzultacím. S přiznáváním dávek, žádostí o příspěvek na nákup a podobnými záležitostmi má řada lidí a tady mají možnost získat rady právě k velmi konkrétním případům.

Nově dojde na informace z oboru správných stravovacích návyků, spolupráci přislíbila brněnská nutriční specialistka Iva Hrnčiříková.

Naopak starou známou je fyzioterapeutka Marie Katzerová. Účastní se podobných setkání pravidelně a vždycky má co říci. K tomu ještě povede workshop, na němž poradí individuálně každému, kdo bude potřebovat poradit právě s konkrétní situací a doporučí, jak postupovat v tom kterém případě rozcvičování poškozených kloubů a svalů. O nutnosti systematické rehabilitace se na svazové půdě mluví už řadu let, ale apel pořád nepadá na příliš úrodnou půdu. Všem neobyčejně vřele doporučujeme, aby si názory Marie Katzerové vyslechli.

Teď k organizačním otázkám: přijet bude možné už v pátek odpoledne od 15 hodin nebo večer, připravená bude večeře a nocleh. Samotný odborný program proběhne v sobotu od devíti hodin a skončí odpoledne. Pokoje bude nutné opustit od 10 hodin, poté bude k dispozici uzamčená místnost na zavazadla. Kdo chce, může se zdržet až do neděle, ale už mimo rámec služeb zahrnutých do účastnického poplatku. Společnost Baxter vyjednala i tak speciální ceny, takže za dvoulůžkový pokoj bude třeba zaplatit 1350,- Kč, za třílůžkový 1500,- Kč a čtyřlůžkový 2600,- korun.

Kdo se spokojí s jedním noclehem z pátku na sobotu a k tomu příslušným gastronomickým servisem, bude muset přispět finanční spoluúčastí. Hlavní část nákladů ponese opět svaz, na spoluúčast zbývá jen podstatně menší díl. Rada ho stanovila takto: členové ČSH a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč, nečlenové 1000,- korun, děti členů do 18 let zdarma, dětí nečlenů 500,-. Podrobnosti o rozhodnutí, včetně modelových příkladů, najdete v zápise z jednání Rady ČSH 8. června. Stejně tak se lze už teď k účasti přihlašovat, velmi jednoduše k tomu slouží přihlašovací formulář.

Aby se stačilo vše řádně připravit, je nutné vyplnit přihlášku do 20. září 2015.