Celkem potěšitelná reakce VZP

19. 10. 2012

ČSH

Featured image

Už dlouho se mluví o obnoveném nebezpečí zániku pražského ÚHKT, respektive jeho sloučení se Všeobecnou fakultní nemocnicí. To by mělo pro každého z nás velmi nepříznivé důsledky. Svazová rada se proto obrátila na vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, na jejíž účet – podle dostupných informací – vina za podobné snahy padá. Koncem roku končí období, na něž měla s ÚHKT podepsanou smlouvu, bez níž prostě nemůže žádné podobné zdravotnické zařízení fungovat.

V minulých dnech přišla odpověď podepsaná Ing. Miloslavou Šlajsovou, náměstkyní ředitele pro zdravotní péči. Uvádí v ní, že VZP nemá jakoukoliv možnost zdravotnická pracoviště zřizovat či rušit, ale může jejich chod ovlivnit jednáním o rozsahu hrazených služeb.

V této souvislosti uvádí: Toto se děje v rámci procesu restrukturalizace, kdy však stále ještě probíhají společná jednání zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, odborných společností působících ve zdravotnictví, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů státní správy a to při aktivní účasti všech zainteresovaných subjektů. Restrukturalizace lůžkové péče by měla být dokončena v průběhu roku 2012, kdy k 31. 12. 2012 končí platnost stávajících smluv s poskytovateli lůžkové zdravotní péče, přičemž cílem plátců zdravotního pojištění od roku 2013 je uzavřít smluvní vztahy s těmi poskytovateli lůžkové zdravotní péče, jejichž péče je skutečně potřebná, dostupná na všech úrovních, využívaná, efektivní, kvalitní a splňující veškeré nároky medicíny 21. století.

V této souvislosti předpokládáme, že vysoce specializovaná zdravotní péče, poskytovaná Ústavem hematologie a krevní transfuze a Revmatologickým ústavem v Praze, zůstane zachovaná i v roce 2013.“

Tolik citát z dopisu. Z něj vyplývá, že akutní nebezpečí nehrozí, alespoň v příštím roce nikoliv, co bude ale dál, se neví. Potěšitelné je, že pojišťovny si důležitost ÚHKT uvědomují. Byli bychom skutečně neradi, aby svaz spolu s dalšími zainteresovanými, musel znovu intervenovat na ministerstvu, jako před čtyřmi roky, kdy byla situace kolem ÚHKT rovněž velmi napjatá. Tehdy byl náměstkem ministra Tomáše Julínka Marek Šnajdr, který dnes působí jako předseda správní rady VZP. O dalším vývoji kolem ústavu se skvělou reputací budeme i nadále informovat.