Dobrá zpráva - letní hemofilický tábor v roce 2024 bude opět v Zubří!

8. 4. 2024

ČSH

Featured image

Nejistota kolem lokality letního hemofilického tábora v roce 2024 se vyřešila a my můžeme s radostí oznámit všem účastníkům, že další ročník se uskuteční v námi osvědčeném a oblíbeném areálu RS Jasenka v Zubří na Vysočině v termínu 21.07.-02.08.2024. Hlavním vedoucím bude opět Daniel Šimek, zdravotní dohled zajistí opět FN Brno pod vedením doc. MUDr. Jana Blatného, Ph.D. a fyzioterapeutky Mgr. Marie Katzerové.

Chtěli bychom poděkovat společnosti STAREZ – SPORT a.s., vedení města Brna, především pak paní primátorce JUDr. Markétě Vaňkové a zastupitelce města Brna MUDr. Dagmar Seidlové i všem zdravotníkům FN Brno za podporu i porozumění, které se nám při rozhodování dostalo. Díky vám všem můžeme mladé hemofiliky vést k samostatnějšímu životu s důrazem na domácí léčbu, která je nutná dodržovat, aby nedocházelo k samovolnému krvácení a tím pádem k poškození kloubního a pohybového aparátu. Tím předejdeme následkům starší generace, která v důsledku nedostatečné léčby čelí rozsáhlým kloubním potížím až invalidizaci. Rekondiční tábor dětských hemofiliků pořádá Český svaz hemofiliků již řadu let a považujeme jej za jednu ze stěžejních akcí svazu. Každoročně se pobytu účastní děti s hemofilií, von Willebrandovou chorobou a přenašečky těchto vzácných krvácivých onemocnění. Účastníci jsou z celé České republiky a o pobyt je velký zájem. To jen potvrzuje důležitost a prospěšnost akce. Pobyt se nám osvědčuje a pomáhá účastníkům v tom nejdůležitějším, což je zlepšování jejich zdraví a tím pádem i kvality života. Na prvním místě je edukace dětí s hemofilií i von Willebrandovou chorobou, nácvik nitrožilní aplikace a individuální a skupinová rehabilitace. To vše pod vedením zkušených odborníků z řad lékařů, zdravotních sester a fyzioterapeutů nejen z FN Brno. Za velmi významný efekt považujeme právě edukaci, kdy si účastníci dobře uvědomí benefit v podobě aplikace léku nejen do žíly. To se naučí právě na našem táboře, kde jsou pod stálým odborným dohledem zdravotníků instruování ke správné injekční aplikaci a zacházení s lékem, což je důležitá součást domácí léčby.

K tomu, abychom mohli naplňovat cíle tohoto pobytu, je nutné i jedinečné zázemí. Je pro nás zásadní, že všechny naše požadavky do puntíku splňuje Rekreační středisko Jasenka: zázemí pro ošetřovnu, individuální i skupinovou fyzioterapii, chatky vybavené sociálním zařízením, místní kuchyně, společné prostory pro edukační programy dětí s lékaři a fyzioterapeuty. Dále pak rybník, jelikož plavání je pro děti jedna z nejdůležitějších a nejdoporučovanějších forem pohybu a v neposlední řadě bezpečné zázemí areálu, kde můžeme mít děti stále na pozoru.

Jasenka se pro nás stala za ty roky srdeční záležitostí a díky vstřícnému i ochotnému personálu se vždy rádi vracíme a vracet budeme.

Na pobytových poplatcích dochází vlivem celkového zdražení k nárůstu cen. Náklady na osobu činí 1.100 ,- Kč/den. Podotýkáme, že areál je rezervovaný jenom pro naši skupinu! Rada ČSH odsouhlasila tradičně tyto úrovně:

• 6.000 Kč pro účastníky s hemofilií nebo von Willebrandovou chorobou

• 8.000 Kč pro jejich sourozence a kamarády

Poplatky jsou nastaveny tak, aby byli zvýhodněni účastníci s hemofilií nebo von Willebrandovou chorobou.

V ceně tábora je zahrnuto:

• Ubytování, strava (5x denně + celodenní pitný režim)

• Základní úrazové pojištění

• Doprava na výlety

• Celkový chod tábora

Přihlašování dětí na tábor je možné prostřednictvím tohoto elektronického formuláře. Do 14 dnů od odeslání formuláře očekávejte e-mailem potvrzení, že jsme přihlášku zaevidovali. V případě, že by Vám potvrzení nepřišlo, ozvěte se prosím na e-mailovou adresu dada.simi@seznam.cz, případně na tel. (+420) 731 557 526 (Daniel Šimek). Termín uzávěrky podávání přihlášek je do 31.5. 2024. Pokud máte zájem se tábora zúčastnit, s přihlašováním neotálejte. Tábora se mohou zúčastnit děti, které absolvovaly nejméně první třídu základní školy, horní věková hranice je 18 let. Připravujeme již tradičně společnou dopravu z Prahy a v případě dostatečného zájmu i z Ostravy se zastávkami na okraji Olomouce a Brna. To vše již s finanční spoluúčastí cestujících.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na výše uvedených kontaktech.