Doporučení záchranářům pro ošetření urgentních stavů u lidí s krvácivým onemocněním

19. 6. 2018

ČSH

Featured image

Naplnění snahy o zlepšení přístupu urgentní medicíny k hemofilikům a nemocným s von Willebrandovou chorobou, je zase o něco blíž. Ve spolupráci s hematology jsme pro záchranáře a urgentní příjmy vypracovali závazný pokyn, jak k lidem s vrozeným krvácivým onemocněním přistupovat. Materiál uvádí také příklady běžných i život ohrožující krvácení, přehled hemofilických center, popisuje identifikační znaky, nezapomíná ani na hemofiliky s inhibitorem apod. Ostatně, materiál si můžete prostudovat zde.

Nyní vyčkáváme na vyjádření vrcholných představitelů Asociace záchranných služeb, v případě jejich souhlasu dostane celý projekt zelenou. Tím spustíme i elektronický formulář, jehož prostřednictvím si budete moci identifikátory objednat. Identifikační náramek, označení průkazu pojištěnce, průkaz hemofilika nebo termotašku. Systém objednávání spustíme doufejme brzy, sledujte webové stránky i FB profily obou spolků.

Majitelé chytrých telefonů mohou už delší dobu využívat oficiální mobilní aplikaci Zdravotnické záchranné služby ČR „Záchranka“. Jejím hlavním cílem je zkrácení času příjezdu záchranné služby na přesné místo události a zvýšení šance na včasné ošetření, v extrémních případech i na přežití při nehodách a úrazech. V případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete zdravotnickou záchrannou službu, aplikace zároveň záchranářům odešlete vaši přesnou polohu a další užitečné informace. Pomocí aplikace zjistíte, kde se nacházejí nejbližší pohotovosti, lékárny, či defibrilátory, získáte rady k první pomoci a mnoho dalšího. Stažení a další informace jsou k dispozici nahttps://www.zachrankaapp.cz. Hlavní předností je stanovení přesného místa události díky GPS, A-GPS a WPS lokaci.

Záchranáři aplikaci hojně využívají, hovořilo se o ní i na metodickém cvičení záchranářů v Liberci pod názvem P155. Tato tradiční akce má za cíl vyzkoušet si řadu simulovaných úkolů, vzájemnou výměnu zkušeností mezi všemi krajskými záchrankami, ale i posádkami ze zahraničí. Prostor k prezentaci dostal díky Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje a společnosti Body ID, se kterou spolupracujeme při výrobě identifikačních náramků, i Český svaz hemofiliků a Hemojunior. Druhou červnovou sobotu jsme sledovali v liberecké ZOO ukázkový výcvik a mohli také oslovit konkrétní posádky záchranářů a představit jim náš společný projekt. S některými krajskými představiteli jsme nejen hovořili o hemofilii, ale také jim předali materiál doporučených postupů pro urgentní stavy lidí s vrozeným krvácivým onemocněním. Snahou je dostat doporučení do krajských newsletterů apod. Osvěta bude nutná především prostřednictvím krajských záchranek a podobných setkání, jako bylo to liberecké. Štafetu pro příští rok přebírá Jihomoravský kraj.