Edukační setkání pro ženy žijící s krvácivým onemocněním - díl třetí

20. 4. 2023

ČSH

Featured image

S potěšením si Vás, milé ženy, dovolujeme pozvat na další edukační setkání, které se uskuteční opět v Jihlavě (EA Bussines hotel), v termínu 19.-21.5.2023.

Hlavní body programu jsou směřovány tradičně na sobotu, každopádně již páteční večer pro Vás připravujeme zajímavý program, který si určitě nenechejte ujít. Pozvání přijali odborníci z oblasti hematologie, psychologie, stomatologie, fyzioterapie a nutriční terapie. Další oblastí, na kterou se letos v programu zaměříme, je tzv. projekt „Ruce na prsa“, který přiblíží důležitost prevence a samovyšetření. A to není zdaleka všechno, finální program dolaďujeme a s jeho konečnou verzí všechny přihlášené seznámíme.

Edukační setkání pro ženy s krvácivým onemocněním je určeno pro ženy od 14let věku, horní věková hranice je neomezena. Akce je určena ženám z pacientských organizacích Hemojunior a Český svaz hemofiliků, účastnit se samozřejmě můžou i nečlenky. Akce se zúčastní ženy přenašečky hemofilie, matky přenašeček, ženy a matky dcer s von Willebrandovou chorobou, partnerky hemofiliků atd.

Cílem projektu je edukace přítomných žen v oblastech, které přímo souvisí s životem s krvácivým onemocněním. Např. proč je důležité znát hladinu koagulačního faktoru, možnosti léčby žen s deficitem koagulačního faktoru, genetika a předávání vadného genu na své potomky, plánování rodičovství, hematologická příprava před různě závažnými zákroky, fyzioterapie jako prevence krvácivých stavů, udržování dobré fyzické kondice, zdravý životní styl, pocity viny z předání vadného genu svým potomkům- psychologie a jiná témata.

Jedná se naprosto ojedinělý edukační projekt tohoto druhu v České republice pro danou cílovou skupinu žen žijících s krvácivým onemocněním.

Přihlašovat se můžete již nyní pomocí tohoto formuláře, a to nejpozději do 3. května 2023. Neváhejte s přihlášením, může se stát, že po naplnění kapacity budeme nuceni přihlašování stopnout! Na tomto setkání nepočítáme s účastí dětí!

Účastnické poplatky byly stanoveny takto: členové Českého svazu hemofiliků (ČSH) a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč/noc, nečlenové 1000,- Kč/noc. Členové ČSH a Hemojunioru, kteří v hotelu přespávat nebudou a zúčastní se jen sobotního odborného programu, zaplatí 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč.

Dovolujeme si upozornit, že za člena je pro potřeby této akce považován pouze ten člen, který pravidelně a v termínu platí členské příspěvky. Účastnický poplatek zahrnuje i celodenní občerstvení. Zašlete jej, prosím, na účet ČSH nejpozději do 15. května 2023. V případě, že do uvedeného data poplatek neuhradíte, bude rezervace zrušena.

Bankovní spojení:

Účet číslo: 2109200873/2700 (UniCredit Bank)

Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a poznámku ZENYJIHLAVA2023.

Těšíme se na viděnou v Jihlavě.

Český svaz hemofiliků a Hemojunior