Evropské akreditace center

10. 11. 2015

ČSH

Featured image

Svazová rada dostala z Bruselu kopii dopisu, jejž Evropské hemofilické konsorcium zaslalo ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi. Oznamuje v něm završení tříletého společného programu s Evropskou komisí, jehož výsledkem je uznání evropské akreditace národních center. Kritéria pro přiznání akreditace stanovili na počátku odborníci velmi jednoznačně, všechny národní federace, jako je ČSH, podmínky dostaly a předaly je centrům. I ČSH tak učinil a vyzval centra, která mají o mezinárodní akreditaci zájem, o zaslání přihlášky.

Evropská centra jsou také dvojí, jednak Comprehensive Care Center (CCC – respektive teď ECCC) a Hemophilia Treatment Center (EHTC). Vyšší stupeň ECCC musí splňovat požadavek například na dostupnost všech odborností, jako je chirurgie, stomatologie, ortopedie, fyzioterapie a podobně. ECCC také musí mimo jiné registrovat nejméně 40 těžkých hemofiliků nebo nemocných von Willebrandovou chorobou, EHTC minimálně 10 lidí s těžkou hemofilií.

V dopise ministru zdravotnictví EHC sděluje, že v Česku dostala akreditace čtyři centra – ECCC pražský ÚHKT a brněnská a ostravská fakultní nemocnice, FN Plzeň může užívat označení EHTC. Statut evropského centra byl přiznán na základě vyplnění dotazníku, nikdo z evropských orgánů pravdivost neověřoval, spoléhá se na pravdivost uvedených údajů. Jinak by zřejmě FN Brno statut nezískala, protože přes veškerou snahu ČSH i brněnských hematologů tam stále nefunguje nesmírně důležitá ortopedie a její roli supluje pražské hemofilické centrum.

Součástí dopisu je i seznam všech 113 center z 31 zemí. Seznam evropských akreditovaných center.

Seznámit se s ním může být při cestách po evropských zemích velmi užitečné.