Hemofilici míří do Landeku...

17. 3. 2019

ČSH

Featured image

…aneb oslavy Světového dne hemofilie v Ostravě 27. dubna 2019. Do Landek parku v Ostravě jsme se tentokrát rozhodli pozvat členy obou spolků, abychom si zde opět po roce připomněli den, který je určen hemofilikům po celém světě. 17. dubna 2019 tomu bude třicet let, kdy Světová hemofilická federace na počest narození Franka Schnabela, jejího zakladatele, ustanovila stejné datum za Světový den hemofilie. V tomto období se celý svět halí do červené, rozsvěcují se významné stavby světových metropolí, konají se různé happeningy, tiskové konference a společenská setkání těch, kteří mají s hemofilií co dočinění. Česko v tomto směru nezaostává.

Do našich pamětí se vžilo i setkání členů Českého svazu hemofiliků i Hemojunioru, které navíc dává možnost poznat nejeden zajímavý kout naší země. A tak už více než deset let cestujeme křížem krážem republikou. Nyní padla volba na dlouho očekávaný Moravskoslezský kraj. V areálu bývalého černouhelného dolu Anselm se dnes nachází unikátní hornické muzeum. Toto zajímavé místo mapuje historii dobývání uhlí v regionu a zaměřuje se i na historii osídlení Landeku i celého ostravsko - karvinského revíru. V areálu se nachází povrchové expozice strojů a zařízení, rekonstrukce sídliště lovců mamutů, podzemní expozice - fárání těžní klecí do podzemí, 250 m důlních chodeb, imitace důlních pracovišť, štoly z první poloviny 19. století, expozice báňského záchranářství - největší expozice svého druhu na světě.

Přijeďte zažít opravdovou šichtu stejně jako kdysi havíři. Za věrohodného randálu sfáráme do podzemí dolu, projedeme se původním důlním vlakem z 60. let minulého století a prohlédneme si expozici báňských záchranářů. A kdo by nenašel odvahu, může využít dalších nepřeberných možností areálu, případně jen tak posedět s přáteli u šálku kávy či něčeho dobrého.

Sejdeme se v sobotu 27. dubna 2019. K účasti je nutné tradičně pečlivě vyplnit registrační formulář, a to nejpozději do středy 10. dubna 2019. Neotálejte s vyplněním. Může se totiž stát, že pro hojný zájem budeme nuceni přihlašování stopnout.

Prostory Landeku jsou z velké části bezbariérové a expozice jsou přístupné i pro hůře pohyblivé. Zázemí oslav Světového dne hemofilie je zajištěno ve staré hale, tzv. Kompresorovně, kde bude v průběhu dne poskytováno drobné občerstvení, oběd i pitný servis. Zde se budeme během celé akce scházet u společného programu. Tato hala bude vyčleněna jen pro naši skupinu. Parkovat lze přímo v areálu, asi 100 m od Kompresorovny. Děti, které mají rádi projížďky na koloběžkách, tříkolkách, kolech případně na kolečkových bruslích, mohou využít různých cestiček a tras rozsáhlého areálu. Podotýkáme však, že sportovní vybavení je třeba mít sebou, areál nenabízí zapůjčení!

Stručný nástin programu Hemofilického dne v Landek parku Ostrava 27. dubna 2019:

  • 08:45 - 09:45 - příjezd / registrace / drobné občerstvení
  • 09:45 - 10:15 - společné zahájení / úvodní slovo / historie Landeku
  • 10:20 - 12:30 - prohlídka expozic / program v parku a Kompresorovně
  • 13:00 - 14:00 - oběd
  • 14:00 - 17:00 - program v parku a Kompresorovně / vyhodnocení kvízu / společné foto
  • 17:00 - závěr

Ahoj v Ostravě!