Jednou nahoře, jednou (v) dole

31. 5. 2019

ČSH

Featured image

Poslední dubnovou sobotu přišel čas na fárání do hlubin podzemí dolu Anselm v Landek Parku v Ostravě Petřkovicích. Landek je kopec v Ostravě a není to kopec ledajaký. Je to světově proslulá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Již od brzkého rána bylo zřejmé, že se v místní kompresorovně něco chystá. Téměř ze všech koutů republiky se postupně začali sjíždět účastnicí odění do červené barvy, aby společně prožili den plný poznání a zábavy. To všechno v souvislosti se Světovým dnem hemofilie, který si každoročně připomínáme 17. dubna. Převahu samozřejmě měli místní členové svazu a Hemojunioru - ti ostravští, včetně lékařky a zdravotní sestřičky ostravského hemofilického centra.

Již od parkoviště nás provázela rozsáhlá expozice úctyhodné hornické techniky, kterou si návštěvníci mohli osahat a prohlédnout zblízka. Cestou jsme minuli kapli sv. Barbory, patronky všech horníků, s náhrobky nalezenými v dole. Ve venkovním areálu jsme viděli pravěké exponáty v podobě pračlověka, jeho chýši, ale i mamuta. Právě zde na Landeku se v dole Anselm začalo před dvěma sty lety dobývat první ostravské uhlí. Hornické muzeum nám umožnilo sfárat do dolu, dovědět se více o uhlí a jeho využití, o těžké práci horníků i o důlním záchranářství. Mezi archeology a milovníky historie lokalita proslula díky světově unikátnímu nálezu tzv. Petřkovické Venuše – 4,6 cm vysoké sošky ženy z krevele, která patří mezi první důkazy, že lovci mamutů dokázali tvořit umělecká díla. Její historická hodnota není o nic menší než hodnota známější Věstonické Venuše.

Areál Landeku nám nabídl i jízdu dětským vláčkem taženým opravdovou lokomotivou a kvíz, za jehož správné vyplnění obdržel každý pamětní suvenýr. Děti si mohly vymodelovat Venuši z moduritu a vybarvit vláček s uhlím. Za příznivějšího počasí by řada účastníků určitě využila i asfaltové cestičky vhodné pro malé cyklisty a bruslaře, včetně multifunkčního hřiště pro malé i velké.

Všichni jsme se ale hlavně těšili, až se zase po delším čase uvidíme. Industriální prostory kompresorovny sloužily jako zázemí pro účastníky, hala byla totiž vyhrazena jen pro nás. Zde mohl každý libovolně posedět s přáteli a občerstvit se místními specialitami. K příjemné náladě přispěl i uvítací přípitek tradičním nápojem Hornická vlajka, po kterém zazněl hornický pozdrav „Zdař Bůh“. Na plátně běžely fotografie z předešlých ročníků oslav Světového dne hemofilie, účastníci tak mohli zavzpomínat a zároveň zapřemýšlet nad tím, kam naše kroky povedou příště. Nápadů se sešlo nepřeberné množství, nechme se překvapit, které bude našim podmínkám a představám vyhovovat nejlépe.

Vřelé díky patří společnosti Novo Nordisk za podporu celé akce, na kterou můžeme společně zavzpomínat ze zdařilých fotografií, které jsou na hemofilickém rajčeti.

Tak Zdař Bůh zase příště…