Kdo ze členů nebo příznivců svazu umí a je schopen pomoci?

18. 10. 2012

ČSH

Featured image

Během pomalu končícího roku se náš svaz dostal do velkých potíží. Dlouholetý a nesmírně erudovaný člen Rady ČSH, který má na starosti ekonomický život, je dlouhodobě vážně nemocný a nemůže svou práci vykonávat. Řídicí orgán svazu proto naléhavě hledá okamžitou náhradu.

Nutně potřebujeme navázat spolupráci se zkušeným ekonomem znalým účetnictví a dalších záležitostí týkajících se financí. Nejlépe s někým, kdo má už za sebou účtování nějaké neziskové organizace, případně jakékoliv účetnické vědomosti. Agenda svazu není příliš rozsáhlá, ale musí se řídit pravidly, jež stanoví zákony a další právní a ekonomické předpisy.

Pokud by mohl kdokoliv ze čtenářů tohoto článku pomoci, bude jeho aktivita s vděčností přijata. Kdo rychle dává – dvakrát dává, praví staré české přísloví a v tomto případě to platí mnohonásobně. Celý život svazu je ochromený, protože jak známo, dobré účty dělají dobré přátele a svaz chce mít výhradně dobré přátele. Z řad členů, státních a dalších orgánů, sponzorů – prostě všech.

Prosíme – kdo můžete, pomozte. Taková práce je samozřejmě honorovaná, jde i vhodnou příležitost si svými dovednostmi přivydělat. Pokud kdokoliv z vás vidí jakoukoliv možnost, kontaktujte prosím Radu ČSH co nejdříve.