Konec roku 2023

28. 12. 2023

Martin Bohůn

Featured image

Přečtěte si novoroční pozdrav předsedy ČSH Martina Bohůna.

Vážení přátelé, končí nám další rok z nekonečného běhu času.

Rok, kdy jsme se mohli společně setkávat, sdílet své zkušenosti, ať už pozitivní či negativní. A to nejen na setkání mezigeneračním, rekondičním, ale i osvětovém nebo společenském. Přes všechny nezdary, rozdílnosti našich názorů a potřeb to byl rok pro ČSH úspěšný a zvládnutý. Některé akce a záležitosti se podařilo uskutečnit a dokončit, jiné ne. Nepochybně to však byl také rok, který přinesl každému z nás i do našich rodin nemalé radosti a pocity štěstí, ať už měly jakoukoliv podobu. Tak to koneckonců v životě bývá, je čas radosti i smutku, čas úspěchu a nezdaru, čas naděje i zdánlivé beznaděje. A záleží na každém z nás, jak k okolnostem v našem okolí přistupuje, zda pozitivně, či odmítavě, se snahou pomoci, či s nezájmem.

Chci poděkovat těm z vás, kteří se podíleli na všem pozitivním, smysluplném a užitečném, co nám uplynulý rok přinesl. Kolegům z Rady ČSH, vedení Hemojunioru, sponzorům, lékařům i dalším odborníkům. Bez těchto lidí bychom jen stěží mohli naplňovat to, co se nám v uplynulém roce povedlo zrealizovat. A nebylo toho málo. Nemalý dík patří i vám, členům, za projevenou důvěru a spolupráci. Když jsme potřebovali, zpětná vazba se nám dostala. Využívali jste v hojném počtu námi připravené akce nebo jste se na nás obrátili s konkrétním požadavkem, který jsme se snažili společně řešit. Avšak nic se neudělá samo, nic nelze brát jako samozřejmé a automatické, za každým posunem je třeba vidět konkrétní práci a nasazení konkrétních lidí s jejich radostmi i starostmi.

S některými se potkáme již zanedlouho v hotelu Marriott, kde tentokrát prožijeme, v pořadí již pátý, společenský večer. Stále je možné využít několik volných míst. Podrobnější informace, stejně jako přihlašovací formulář, naleznete na našich stránkách pod tímto odkazem. Srdečně vás na tuto akci zveme.

Jen co se nadějeme bude tady další Světový den hemofilie (17. dubna). Chtěli bychom vás opětovně vyzvat, aby jste se s námi zapojili do nasvícení budov. Stačí vytipovat konkrétní budovu nebo pamětihodnost a my už vám pomůžeme s patřičnou administrativou. V tomto roce jsme vás rovněž vyzvali k vyplnění dotazníku spokojenosti s fungováním ČSH a Hemojunioru. Detailní výsledky průzkumu dostali členové emailem.

Závěrem bych chtěl ještě upozornit na dvě „kosmetické“ změny v datu konání pobytových akcí v roce 2024. V diářích, které jste věřím již všichni obdrželi, si prosím u letního hemofilického tábora v Zubří upravte termín na 21. 7. – 2. 8. 2024. U rekondice dospělých v Bystré na 10. 5. – 17. 5. 2024. Po novém roce se již bude možné na obě akce přihlašovat. Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách. Termíny ostatních akcí zůstávají beze změn a jsou již provozovatelem/organizátorem potvrzeny.

Milí přátelé, dovolte, abych vám jménem Českého svazu hemofiliků popřál pokojné, nadějeplné a radostné vánoční svátky prožité v kruhu vašich blízkých. Stejně tak vám ze srdce přeji pokojný, úspěšný a poctivě prožitý rok 2024 bez zbytečných stresů a nervozity. Určitě nebude rokem lehkým, přesto s nadějí očekávejme, co nám přinese.

My s vámi budeme i v roce 2024! A vy?