Konference ČSH online a mezigenerační setkání přesunuto

15. 11. 2021

ČSH

Featured image

Chtěli bychom Vás informovat, že jsme se po dlouhém rozvažování a úvahách rozhodli přesunout letošní Mezigenerační setkání v Jihlavě na příznivější jarní období roku 2022.

Jsme pacientskou organizací a naší prioritou je chránit Vaše zdraví. Vzhledem k velkému dennímu nárůstu nakažených a nejasnou vyhlídkou na další dny a týdny zimního období tohoto roku, chceme přispět snížením kontaktů lidí z celé republiky.\ Těší nás velké množství přihlášených. Přes 100 přihlášek je jasným signálem toho, že osobní setkání mnohým z nás chybí a jsme si vědomi, že online setkávání nikdy nenahradí příjemnou atmosféru již proběhlých ročníků.\ Pevně věříme, že i Vaše nahlížení na bezpečí všech blízkých i více vzdálených lidí je podobné. Těšit se tedy budeme v náhradním termínu 6.-8.5.2022.

Konference ČSH - ONLINE

V této souvislosti bychom rádi oznámili těm členům, kteří projevili zájem zúčastnit se po skončení mezigeneračního setkání volební konference Českého svazu hemofiliků, že ta proběhne ve stanovený den, tedy v neděli 28. listopadu od 9.00 hod. online. Všem zaregistrovaným bude zaslán odkaz, pod kterým se přihlásíte. Kdo z dalších členů by měl zájem se online konference zúčastnit a nezaregistroval se, má tuto možnost prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/​EgDkKYC7Kiut92na7nejpozději do středy 24. listopadu do 12.00 hodinPodotýkáme, že Konference ČSH se může zúčastnit každý člen, který plní závazky plynou ze stanov ČSH o řádném členství.

Navrhovaný program:

  • Úvod
  • Zpráva o činnosti
  • Zpráva o hospodaření
  • Zpráva revizní komise
  • Diskuze
  • Volby do Rady a Revizní komise ČSH
  • Různé