Marnost nad marnost

2. 3. 2012

ČSH

Featured image

V posledních několika týdnech jste mohli na našich stránkách sledovat výměnu názorů mezi Radou ČSH a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Můžete se přesvědčit o tom, že SÚKL není schopný dát na jednoduchou otázku jednoduchou odpověď. Ta otázka zněla, zda se něco s dostupností domácí léčby s novým rozhodnutím SÚKLu změní či nikoliv. Stačilo napsat ano – ne.

Jak je z následujících řádek patrno, je podobná reakce nad síly této instituce, proto zvolila text následujícícho, opět velmi rozvláčného a komplikovaného dopisu:

![\ Vyjádření SÚKLu.pdf](images/dokumenty-pdf-doc/vyjadreni_sukl.pdf "Vyjádření SÚKL")

Víme toho tedy tolik jako před tím, celou korespondenci najdete v předchozí podobě stránek na adresách

https://www.hemofilici.cz/soubory/offline/Hemofilici/www.hemofilici.cz/cs/clanek/333/mysli-to-sukl-opravdu-vazne.html

https://www.hemofilici.cz/soubory/offline/Hemofilici/www.hemofilici.cz/cs/clanek/336/vymena-nazoru-se-suklem.html

Musíme jen doufat, že i přes lavírování SÚKLu zvítězí jediný možný závěr, totiž, že se nic nezmění.