Ministerstvo vyšlo vstříc

11. 5. 2012

ČSH

Featured image

Na základě intervence svazové rady se příslušná oddělení ministerstva zdravotnictví znovu zabývala připravovaným Indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Došlo k jistým změnám. Rada ČSH poukazovala na to, že v novém seznamu vypadla jako indikace konkrétně uvedená hemofilická artropatie a zůstala jen artropatie obecně. Proti předchozímu indikačnímu seznamu rovněž zmizela možnost doporučení lázeňské péče hemofilikům hematologem.

Vedoucí příslušného oddělení Českého inspektorátu lázní a zřídel Lucie Křesťanová jako reakci na dotaz uvedla, že v novém seznamu „ …. jsou uvedeny artropatie všechny bez uvedení příčiny (je to pro pacienta lepší varianta).“ Proti tomu asi není co namítat, ale podstatně důležitější je fakt, že do seznamu se vrátí možnost doporučení hematologa.

V praxi by se tak nemělo v zásadě nic měnit. Je ovšem se třeba připravit na fakt, že z finančních důvodů počet lázeňských pacientů klesá, leckde i o desítky procent. To však už není záležitost indikační, ale věcí svědomí a ochoty revizních lékařů a dalších rozhodujících odborníků. V každém případě jsme rádi, že toho podstatného jsme dosáhli.

Veškeré vaše podněty a zkušenosti týkající se lázeňské péče uvítáme v diskusi.