Nastal čas pro vyšší efektivitu

16. 10. 2013

ČSH

Featured image

Efektivitu léčby koncentráty, ať už plazmatickými či rekombinantními. Požadavek na lepší využití preparátů nepochází z rozvojových zemí, ale z těch vyvinutých. I tady si uvědomují, že ekonomika léčby hraje důležitou roli a že se stejnými možnostmi se dá dosáhnout v důsledku lepšího efektu. Jenže nejde jen o hospodárnost, nýbrž i větší komfort.

Určité světové studie prokázaly, že každý organizmus reaguje na podání srážecích faktorů jinak. Někdo potřebuje k dosažení určité hladině Faktoru VIII či IX větší dávku ne jiní, nebo naopak stačí pro stejný efekt dávka nižší. Vzorec dávkování určitého počtu IU na kilogram hmotnosti už nestačí, stává se jen formálním vodítkem.

Poprvé poukázal na tuto skutečnost profesor Collins a další studie jeho hypotézu jen potvrdily. Velká světová centra už nějaký čas uskutečňují individuální testy, jež napoví, jaké dávky kdo potřebuje. A také jak dlouho mu stačí požadovanou úroveň udržet. Praktický efekt? Část koncentrátů bude možné přesunout od určité skupiny k jiné, spotřeba koncentrátů zůstane stejná – nebo se dokonce sníží – zkrátka efektivita léčby výrazně naroste.

Data ovšem nepocházejí jen ze zahraničí, také u nás už se s testy začalo. Peter Salaj z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze ve spolupráci s odborníky z Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vypracoval metodologii, kterou začnou naplňovat data z laboratorních testů. Pro jejich objekty to znamená jediné – musejí se v určitých časových intervalech před a po podání derivátu podrobit odběru a laboratorní testy dají výsledky. Ty se zapíší do připravených složitých tabulek v programu Excel – a výsledek je tady.

Celý proces potrvá pár dní a poslouží jednou provždy. Každý, kdo se měření zúčastní, získá vlastní originální přehled odezvy jeho organizmu a na jeho základě zváží jeho centrum další dávkování. Největší roli sehraje hlavně při profylaxi, ale uplatnění najde i při akutní léčbě.

Některá zahraniční pracoviště už zahájila spolupráci i s výrobci smartphonů, kde se program objeví a každý tak získá přehled o vlastních skutečných potřebách. Snad není daleko doba, kdy se i u nás taková možnost naskytne a k dispozici bude významná pomůcka pro zvýšení účinnosti terapie. A tím také k racionálnějšímu využívání koagulačních faktorů v domácí i ústavní léčby.