Nový důležitý orgán Rady Evropy

26. 8. 2013

ČSH

Featured image

V uplynulých týdnech uznala Rada Evropy za svého člena Evropské ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotnictví (EDQM). To vydává doporučení v klinických oborech, včetně optimálního využití krve a krevních derivátů. Už v letech EDQM vydalo už v letech 1999 a 2009 doporučení k optimálnímu využívání preparátů, jež se úzce dotýká i hemofilie. Doporučení mají skutečně velký význam, protože nabývají charakter oficiálního nařízení Rady Evropy.

Mají proto větší význam a váhu než široce známé a často citované evropské zásady hemofilické péče schválené Evropskou asociací pro léčbu hemofilie a podobných chorob EAHAD, Evropským hemofilickým konsorciem EHC a Světovou federací hemofilie WFH.

Zásady a doporučení EDQM zdůvodňují snahy o zlepšení léčby a celkové péče. Jsou velmi specifické a tudíž velmi užitečné při prosazování konkrétních cílů. Například v roce 2009 stanovilo EDQM 2 IU FVIII na obyvatele jako minimum zaručující alespoň přežití. To mělo význam především pro země, kde spotřeba takové kvantity nedosahovala. Nás se naštěstí takové starosti netýkají.

Letošní zasedání EDQM zasedání v dubnu 2013 mělo na programu i hemofilii, komunitu tady zastupovali EHC, které se mohlo opřít o průzkum stavu péče v 35 členských zemích. EHC reprezentovali nejvyšší představitelé a také prezident WFH, jako člen řídícího výboru EHC z moci úřední.

Některá klíčová doporučení mohou sehrát v mnoha zemích klíčovou roli při zlepšování péče o hemofiliky. Budou zveřejněna v dohledné době a mohou být inspirací i pro Český národní hemofilický program. Při jeho politických snahách v oblasti profylaxe dospělých, certifikace a auditu center. Cílem je také zabránit možnému monopolu zásobování jediným novým preparátem dlouhodobě působícího FVIII nebo FIX. Příchod takových produktů se očekává už vbrzku, pomocníkem jednotlivým zemím budou i legislativní nařízení EU o zásadách trhu. EHC doporučuje zřídit Národní hemofilické výbory ve všech členských zemích, aby mohly pomáhat uvádět konkrétní doporučení do praxe. Měly by se stát také prostředníkem zveřejňování informací evropských orgánů v jednotlivých regionech, v tom bude výrazně pomáhat i EHC.