O hemofilii v Jihlavě i letos

19. 9. 2019

ČSH

Featured image

Členům svazu i Hemojunioru oznamujeme, že další mezigenerační setkání hemofiliků a jejich nejbližších proběhne v listopadu opět v Jihlavě. Už několik let probíhají v režii obou spolků generační setkání s cílem pomoci se orientovat ve všem, co s hemofilií i von Willebrandovou chorobou souvisí, nejen členům, ale všem, kdo se s těmito onemocněními potýkají. A také jejich partnerům, rodičům, přátelům – zkrátka všem, koho to zajímá. Vše připravujeme na 15. – 17. listopadu v EA Business Hotel. Hlavní program je tradičně směřován na sobotu, ale již v pátek večer se budeme moci dovědět řadu novinek z oblasti ortopedie a hematologie. K dispozici nám budou konferenční prostory hotelu, salonky pro skupinové i individuální setkání, možnost ukázky individuální rehabilitace, správná aplikace faktoru a péče o žíly a řada dalších zajímavostí. V případě zájmu se o malé děti postarají profesionální chůvy.

Informace přednesou odborníci na slovo vzatí, a to z oblasti genetiky, psychologie, fyzioterapie, ortopedie, věnovat bychom se měli i tématu "komunikace ve vztahu lékař vs. pacient" a další. Přínosem je možnost setkání s odborníky mimo oficiální prostory ordinací při přátelském pohovoru.

Všem přihlášeným bude s dostatečným předstihem rozeslán formulář, který umožní vybrat si konkrétní workshop, případně individuální konzultaci. Stejně tak i program, který zveřejníme po potvrzení účasti všech přednášejících.

Využijte takové možnosti, zatím se všechna tato setkání setkala s velkým úspěchem a hlavně – přinesla výsledky. Přihlašovat se můžete již nyní pomocí tohoto formuláře, a to nejpozději do 15. října 2019. Vzhledem k omezené kapacitě hotelu je možné, že někteří z nás budou ubytováni v jiném blízkém hotelu. Prakticky však půjde jen o přespání, veškerý program bude na společném místě. Neváhejte s přihlášením, může se stát, že po naplnění kapacity budeme nuceni přihlašování stopnout!

Účastnické poplatky byly stanoveny takto: členové ČSH a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč/noc, nečlenové 1000,- Kč/noc, děti členů do 18 let mají akci zdarma, děti nečlenů za 500,- Kč/noc. Členové ČSH a Hemojunioru, kteří v hotelu přespávat nebudou a zúčastní se jen sobotního odborného programu, zaplatí 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, děti členů do 18 let mají vše zdarma, za děti nečlenů je třeba zaplatit 200,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že za člena je pro potřeby této akce považován pouze ten člen, který pravidelně a v termínu platí členské příspěvky. Účastnický poplatek zahrnuje i celodenní občerstvení. Zašlete jej, prosím, na účet ČSH nejpozději do 15. října 2019. V případě, že do uvedeného data poplatek neuhradíte, bude rezervace zrušena.

Bankovní spojení:
UniCredit Bank
Účet číslo: 2109200873/2700
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a poznámku JIHLAVA.

Přednášející a témata přednášek/workshopů mezigeneračního setkání hemofiliků v Jihlavě 2019.

  • RNDr. Ingrid Hrachovinová - genetika u poruch srážlivosti krve
  • Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD. - hemofilie + von Willebrandova choroba
  • MUDr. Petr Teyssler - ortopedické korekce osy na dolních končetinách
  • Mgr. David Bystrický - komunikace ve vztahu lékař vs. pacient
  • MUDr. Radomíra Hrdličková a MUDr. Juraj Sako – ortopedie a ultrazvuk
  • Mgr. Veronika Dostálová - psychologické aspekty – dospělí hemofilici
  • Mgr. Petra Bučková - psychologické aspekty – vnímání bolesti u hemofilie, wellbeing (pocit pohody a spokojenosti)
  • Mgr. Marie Katzerová - fyzioterapie - efektivita krátkodobé intenzivní rehabilitace
  • Helena Křívová - všeobecná sestra FN Ostrava – správná aplikace srážecího faktoru + péče o žíly.