Ortopedie a fyzioterapie na kongresu EHC

26. 11. 2012

ČSH

Featured image

Ortopedická a fyzioterapeutická sekce pod vedením MUDr. Jana Blatného obsahovala přednášky Radiosynovektomie (MUDr. Petr Teyssler, ČR), Fyzioterapie (Natasa Jankovic, Srbsko) a Ortopedické vložky (MUDr. Petr Teyssler, ČR). V první ze zmiňovaných přednášek nás přednášející seznámil s historií synovektomie, mluvil o výhodách radiosynovektomie oproti chirurgickému řešení (např. možnost aplikace u pacientů s inhibitorem). V diskusi po přednášce došlo na téma opakování aplikace radionuklidu do stejného kloubu, je možná i třikrát.

Přednáška o ortopedických vložkách popisovala vyšetření zatížení chodidel staticky i dynamicky. Myslím, že bylo dobře, aby se zde téma vložek zdůraznilo, protože správná korekce chodidel upravuje celkové postavení těla. Díky úpravě stoje a tím chůze, jakožto lidskému způsobu pohybu, dochází ke zlepšení postavení ve všech kloubech, tím ke zlepšení pohybových stereotypů. To vše má za následek zmírnění bolestí, zpomalení degenerativních procesů na kloubních plochách.

Jediná přednáška z oblasti fyzioterapie byla naneštěstí velmi obecná. Přednášející mluvila o počátcích rehabilitace, o oboru jako takovém, o vzdělání fyzioterapeutů. Fakt, že rehabilitace je u hemofiliků velmi důležitá sice zmínila, ale bez konkrétních návrhů, jak by rehabilitace měla vypadat a jaká řešení nabízí u jednotlivých stavů.

Pro lékaře, kteří mají pacienty k rehabilitaci motivovat, byla nekonkrétní a neobsahovala důvody, proč je pro pohybový aparát důležitá. Přesvědčit lékaře, že i jiná zdravotnická péče je nutná, je vždy obtížné. Pokud obor fyzioterapie nebude poukazovat na důležitost pohybu, bude i nadále přehlížen.

U krvácení do kloubů i svalů nedochází pouze ke změně postavení v kloubech, mění se i zpětnovazebné informace jdoucí z periferie do mozku a naopak. Centrální nervový systém reaguje tak, že přenastaví vnímání kloubu a ten zůstane omezen ve svém rozsahu. Toto velmi zjednodušeně vede k nerovnoměrnému zatížení kloubních ploch. Neideální zatěžování kloubů urychluje degenerativní procesy v kloubech – časný vznik hemofilické artropatie, ale také dále negativně ovlivňuje vnímání polohy kloubů i svalů mozkem a může tak docházet k dalším poraněním či mikrotraumatům. To se dá ovlivnit právě rehabilitací. Specifickým přístupem pro každé stadium zakrvácení ovlivňujeme nejenom samotné klouby a měkké tkáně, ale hlavně řídící orgán pohybového aparátu – mozek.

Zajímavá byla teorie, že spontánní krvácení nemusí být bez příčiny. Krátké video ukazovalo, že důvodem k zakrvácení, tzv. spontánně, může být jakýkoliv neuvědomělý pohyb např. ve spánku.

Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a doufám, že do budoucna bude fyzioterapii věnováno více prostoru. V době výborné farmaceutické léčby by se měl klást větší důraz i na pohybovou léčbu.

Mgr. Marie Katzerová, fyzioterapeutka

**Další odkazy a články o kongresu EHC:
Hemofilie A versus hemofilie B – rozdíly a podrobnosti Úspěch? Zdá se, že ano V Praze se sejde hematologická elitaFotogalerie www.ehc2012.eu