Pomoci můžete nejenom sobě

11. 4. 2013

ČSH

Featured image

Obracíme se na Vás prostřednictvím Českého svazu hemofiliků, který sdružuje nemocné, rodinné příslušníky a přátelé postižených poruchami srážlivosti krve.

  • POMOCI MŮŽETE I VY!

V České republice existuje asi 100,000 lidí trpících jednou ze tří forem vonWillebrandovy choroby. Patříme v Evropské unii k zemím, kde není znám přesný počet lidí trpících tímto vzácným onemocněním. Existuje řada mužů, žen i dětí, kteří ani netuší, že je něco s jejich krevním srážením v nepořádku. Obracíme se na Vás proto s prosbou o poskytnutí obecných informací týkajících se Vaší von Willebrandovy choroby. Díky těmto informacím budeme moci zjistit nejen kolik jedinců s tímto vzácným onemocněním žije v ČR, ale pomohou nám i v tolik potřebné osvětě široké veřejnosti.

  • POMOCI MŮŽETE I SOBĚ!

Aktivním zapojením pomůžete nejen dalším pacientům, ale i sami sobě. Získáte více informací o tomto onemocnění, současných trendech v léčbě, případně si můžete vyměnit své zkušenosti a poznatky s ostatními pacienty či jejich rodinami, odborníky z řad lékařů, psychologů a jiných terapeutů. Vyplňte prosím přiložený dotazník v elektronické podobě.

Velice děkujeme za spolupráci.

Von Willebrandova choroba
Léčba
Historie