Pozvánka na Konferenci ČSH

18. 9. 2017

ČSH

Featured image

Vážení členové Českého svazu hemofiliků, srdečně vás zveme na výroční volební Konferenci svazu. Uskuteční se 14. října po skončení odborného programu setkání „SPOLEČNĚ O HEMOFILII“ v Top Hotelu, Blažimská 4, 149 00 Praha 4 – Chodov. Začátek předpokládáme v 16:00 hodin.

Navrhovaný program:

  • Úvod
  • Zpráva o činnosti
  • Zpráva o hospodaření
  • Zpráva revizní komise
  • Diskuze
  • Volby do Rady a Revizní komise ČSH
  • Různé

Žádáme všechny, kdo se hodlají konference zúčastnit, aby potvrdili zájem do pátku 6. října na známých svazových kontaktech info@hemofilici.cz nebo tel. 777 078 509. Uveďte prosím jméno a příjmení (případně i členské číslo) a kontaktní emailovou adresu, či telefon.

Konference je nejvyšší orgán ČSH, tentokrát i volební, takže tu vznikne složení nové Rady ČSH, ta bude život svazu řídit po další čtyřleté období. Kandidaturu je možné podat přímo na místě, ale výhodnější je oznámit ji současné radě s předstihem, aby bylo možné důležité volby včas a důkladně připravit. Prosíme opět emailem, telefonicky, čí písemně.

Výroční Konference se schází podle stanov vždy po delším časovém období, je proto mimořádně důležitá. Přijďte i vy spolurozhodnout o dalším směřování svazu, jde přeci i o vás a o vaše zájmy.

Vaše Rada ČSH