Pozvánka na Mezigenerační setkání v Jihlavě 2023

21. 9. 2023

ČSH

Featured image

Zveme vás na 9. díl jihlavského mezigeneračního setkání, které doprovodí Konference ČSH.

Období podzimu je pro nás ve znamení příprav mezigeneračního setkání v Jihlavě.

Obě organizace, tedy Český svaz hemofiliků a Hemojunior se rozhodly sezvat všechny členy, ale i nečleny, opět do Jihlavy a to v termínu 20.-22. října. Zázemí nám tradičně poskytne EA Business hotel, kde na závěr odborného programu proběhne i Konference ČSH. Pro ty z Vás, kteří se nebudou moci zúčastnit mezigeneračního setkání podotýkáme, že na neděli 22. října od 9.30 hodin je plánována Konference ČSH.

K dispozici nám budou konferenční prostory hotelu i salonky pro skupinové a individuální setkání. Z programu můžeme přislíbit témata a novinky z oblasti hematologie, psychologie, fyzioterapie, ukázky podoskopu – vyšetření nohou, povídání o zdravém otužování, zdravé výživě a řadu dalších zajímavostí. Snažíme se zajistit také program pro malé i větší děti.

Přínosem této akce je možnost setkání s odborníky mimo oficiální prostory ordinací – při přátelském pohovoru.

Všem přihlášeným bude s dostatečným předstihem zaslán program, který zveřejníme po potvrzení účasti všech přednášejících.

Využijte takové možnosti. Zatím se všechna tato setkání setkala s velkým úspěchem a přinesla výsledky.

Účastnické poplatky byly stanoveny takto:členové ČSH a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč/noc, nečlenové 1000,- Kč/noc, děti členů do 18 let mají akci zdarma, děti nečlenů za 500,- Kč/noc. Členové ČSH a Hemojunioru, kteří v hotelu přespávat nebudou a zúčastní se jen sobotního odborného programu, zaplatí 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, děti členů do 18 let mají vše zdarma, za děti nečlenů je třeba zaplatit 200,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že za člena je pro potřeby této akce považován pouze ten člen, který pravidelně a v termínu platí členské příspěvky. Účastnický poplatek zahrnuje i celodenní občerstvení. Zašlete jej, prosím, na účet ČSH nejpozději do 10. října 2023. V případě, že do uvedeného data poplatek neuhradíte, bude Vaše rezervace zrušena!

Bankovní spojení:Účet číslo: 2109200873/2700 (UniCredit Bank)\ Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a poznámku JIHLAVA 2023.

Hlavní body programu směřujeme opět na sobotní den s tím, že již v pátek po příjezdu bychom se s vámi rádi krátce setkali v rámci našich pacientských organizací.

Přednášející a témata přednášek/workshopů mezigeneračního setkání v Jihlavě:

  • MUDr. Ester Zápotocká – genová léčba
  • MUDr. Lenka Walterová /Odd. klinické hematologie KN Liberec/ - historické okénko
  • Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD. - hemofilie + von Willebrandova choroba – novinky v léčbě
  • Mgr. Petra Bučková - psychologické aspekty – jak hovořit o svém onemocnění se svým okolím
  • Bc. Lenka Tichá a Mgr. Marie Katzerová – fyzioterapie – vyšetření na podoskopu – individuální konzultace

Do programu bychom rádi zahrnuli i témata týkající se výživového poradenství a léčby bolesti, čekáme na potvrzení účasti přednášejících.

Abychom mohli udělat program setkání co nejvíce míru vám všem, do přihlašovacího formuláře můžete uvádět témata i dotazy na přednášející, ale i zástupce pacientských organizací, které vám rádi zodpoví.

Partneři projektu: CSL BEHRING, NOVO NORDISK, ROCHE, SOBI, TAKEDA

Těsíme se na setkání s Vámi!