Prohlášení k očkování proti pandemii

11. 3. 2021

ČSH

Featured image

Očkování proti Covidu-19 je nejživější téma posledních měsíců. Své stanovisko vydaly Světová hemofilická federace (WFH), Evropská asociace pro hemofilii a příbuzné choroby (EAHAD), Evropské hemofilické konsorcium (EHC) a Národní hemofilická nadace Spojených států (NHF). Stanovisko je určeno pro osoby nad 18 let, u mladších ročníků vývoj i studie nadále sledujeme.

 1. Lidé s krvácivými poruchami nemají zvýšené riziko infekce COVID-19 nebo rozvinutí těžké formy nemoci, takže se nepovažují za prioritní skupinu pro vakcinaci.
 2. Vakcína by měla být podána intramuskulárně (do svalu). Když je to možné, měla by se použít nejtenčí dostupná jehla (25-27 G tj. 0,4 – 0,5 mm vnější průměr). Některé vakcíny musejí být podány přibalenou kombinací jehly a stříkačky, takže použití jiné jehly nemusí být možné či žádoucí. Na místo vpichu má pro snížení rizika krvácení a otoku působit tlak po dobu alespoň 10 minut po injekci. Kromě toho je pro ujištění, že opravdu nevzniklo krvácení, vhodné zkontrolovat místo vpichu pohmatem po několika minutách a následně po 2-4 hodinách. Bolestivost paže po dobu 1-2 dnů po injekci nemusí být důvodem k obavám, pokud se nehorší a není doprovázena otokem. Jakékoliv nežádoucí účinky (např. hematom, alergická reakce) by měly být nahlášeny hemofilickému centru.
 3. Pokud očkovaný pociťuje alergickou reakci (lokální horkost a zarudnutí, svědící vyrážka, dušnost nebo otok obličeje či jazyka), měl by okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo navštívit nejbližší lékařskou pohotovost, může jít o život ohrožující stav. Ti, u nichž se v minulosti projevila alergická reakce na koncentráty s prodlouženým účinkem na bázi PEG, by měli volbu vakcíny konzultovat se svým lékařem, protože některé vakcíny obsahují PEG jako pomocnou látku.
 4. Při těžké a střední formě hemofilie by měla být vakcína podaná po injekci Faktoru VIII nebo IX. Při bazální hladině faktoru FVIII nebo FIX nad 10 % není nutné hematologické zajištění.
 5. Hemofilici léčení emicizumabem mohou být očkováni intramuskulárně bez podání srážecího faktoru.
 6. Osoby s von Willebradovou chorobou typu 1 či 2, v závislosti na základní hladině a aktivitě von Willebrandova faktoru (vWF) by měli po konzultaci s hemofilickým centrem použít terapii DDAVP nebo kyselinu tranexamovou. Osoby s vWch typu 3 by měli dostat injekci s vW faktorem.
 7. Žádné konkrétní kontraindikace očkování ve vztahu k hemofilii a dalším krvácivým onemocněním neexistují. Ani imunotoleranční léčba například hepatitidy C a HIV, není kontraindikací.
 8. Očkování není kontraindikováno při imunosupresivní léčbě (kortikoidy a další imunosupresiva).
 9. Případné kontraindikace je potřeba probrat individuálně s lékařem, doporučení se v různých státech může kvůli chybějícím datům pro specifické skupiny lišit.
 10. Britské i americké lékové regulační úřady doporučují opatrnost při použití vakcín Pfizer/BioNTech u lidí, u nichž se v minulosti vyskytla silná alergická reakce.
 11. Očkování účastníků klinické studie by mělo být hlášeno organizátorům.