Prohlédněte si svět

1. 6. 2015

ČSH

Featured image

Světová federace hemofilie shromažďuje už nějaký čas roční výkazy s údaji týkajícími se hemofilie a zpracovává je do rozsáhlých statistik. Údaje se týkají roků 1999 až současnosti a zajímavé je právě porovnávání vývoje. Statistici jsou vždycky o něco opoždění a tak teď se čerstvě objevily na stránkách www.wfh.org kompletní údaje o roce 2013. Zahrnují 107 zemí a téměř 280 000 lidí, samozřejmě včetně naší země. Výsledky mají tentokrát podobu interaktivních grafů, jež si může každý přizpůsobit k obrazu svému.

Pohled na data je určitě hodně zajímavý a dost toho vypovídá také o úrovni péče v členských zemích WFH. Znovu se potvrzuje, jaké máme štěstí, že žijeme v oné čtvrtině světa, kde se o hemofilii nejen ví, nejen je systém schopný postižené zachytit, ale také je schopný jim poskytnout adekvátní léčbu. Nezapomínejme, že drtivá většina lidstva má k dispozici jen led, v lepším případě omezené zdroje plazmy.

Na data z roku 2013 je třeba se dívat s vědomím, že za dva roky se situace leckde změnila. Třeba právě u nás, protože proti tehdejším údajům o spotřebě počtu jednotek léčebných koncentrátů Faktoru VIII i IX teď množství výrazně narostlo. Přitom právě spotřeba na jednoho obyvatele té které země je mezinárodně uznávaným kritériem úrovně léčby. Grafy jsou k dispozici na https://www.wfh.org/en/resources/annual-global-survey.