Hodnocení rekondice dospělých 2023

4. 6. 2023

Michal Skořepa

Featured image

Ve dnech 13.-19. května proběhl v Bystrém u Poličky další rekondiční pobyt dospělých hemofiliků.

Určitě není třeba se zásadně rozepisovat o jeho průběhu, který byl opět zaměřen zejména na rehabilitaci. Tu doplnilo cvičení a plavání v bazénu, vířivka, sauna, výlety a společenské večery. S ohledem na dlouhodobě obdobný program, třetí rok stejné místo a vůli rady ČSH jít svým členům naproti, rozhodli jsme se dotázat účastníky na spokojenost s organizací pobytu a na možnosti jeho vylepšení. Na celkem 15 otázek jsme obdrželi stejný počet odpovědí. Což odpovídá zhruba polovině dospělých účastníků.

Celkové bodové hodnocení bylo velmi kladné, 4,73 z 5 možných. K plné spokojenosti chyběly hlavně schody do bazénu. Při předchozích pobytech jsme měli zajištěny mobilní schůdky, které však byly zničeny a nikdo nás neupozornil. Bohužel tak byl výrazně ztížen přístup do bazénu. Vedení hotelu slíbilo do konce roku zbudování schodů pevných, čímž se problém odstraní.

S objektem však bylo celkově spokojeno 13 z 15 respondentů. Jako negativum bylo označováno množství schodů. Přesto by pouze 5 osob ocenilo změnu objektu pro pobyt v příštím roce. 10 by se ještě alespoň v příštím roce rádo vrátilo na téže místo (jeden by neměnil vůbec…). Konkrétní tip na nový objekt jsme neobdrželi.

Nabídku procedur (RHB, bazén, vířivka, sauna) hodnotili všichni jako dostatečnou. Přesto jeden z nás navrhuje nějakou organizovanou fyzickou aktivitu ještě v odpoledních hodinách. Určitě je to o domluvě a nějaké skupinové cvičení či odpolední cvičení v bazénu lze naplánovat.

V rámci dotazníku byla nabídnuta možnost různých edukací v rámci pobytu. Většina zájem neprojevila, maximálně o nějaké shrnutí novinek za poslední období. Z odpovědí vyplynulo, že se respondenti účastní i akcí ČSH, jež jsou edukačního charakteru a důležité informace získávají zde.

Byť asi myšlen s nadsázkou, jeden edukační požadavek se přesto objevil. Velkou oblibu v rámci pobytů má turnaj ve stolním tenise a jeden z nás by se rád stal jeho profesionálním hráčem. Tím se asi nestane za týdenní trénink v rámci naší rekondice, nicméně se jedná o zajímavý podnět a zkusíme něco vymyslet.

A jaký nám z toho vychází závěr. Příště na stejném místě a ve stejném duchu. Neusnout však na vavřínech a již začít hledat nový objekt. Současně pobyt více zpropagovat a nalákat nové účastníky. Letos jsme, po mnoha letech, nepřivítali žádného nováčka.

Mnohokrát děkuji za reakce a těším se na další společná setkání.