Sociální minimum

8. 3. 2013

ČSH

Featured image

Lidé se zdravotním postižením, hemofiliky nevyjímaje, se mohou v životě setkat s různými obtížnými sociálními situacemi. Proto jsme zpracovali sociální minimum, které by vám mělo umožnit základní orientaci v běžných sociálních situacích, oč je možné v případě potřeby žádat, kam se obrátit a eventuálně co k tomu budete potřebovat. Příručka pro osoby se zdravotním postižením.

Průkaz osoby ze zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Vydávání parkovacího průkazu

Příspěvek na péči

Invalidní důchody

Aktuality sociální oblasti


Užitečné odkazy:

Národní rada zdravotně postižených
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Liga vozíčkárů
Konto bariéry