Soutěž pro výtvarné umělce "Jaký je tvůj sen"

27. 12. 2013

ČSH

Featured image

Tak zní název výtvarné soutěže, kterou připravila společnost Octapharma ve spoulpráci s Australským hemofilickým sdružením (HFA). Do soutěže se mohou přihlásit děti ze všech členských zemí Světové hemofilické federace WFH ve třech kategoriích. Všechny výtvory budou vystaveny v květnu na Světovém hemofilickém kongresu v australském Melbourne. A jak se zapojit? Je to jednoduché. Vytiskněte si šablonu obrázku, kterou spolu s pravidly naleznete v další části tohoto článku a nakreslete svůj sen. Hraje se o lákavé ceny.

Octapharma navíc slíbila, že ocení každého českého kreslíře, který se soutěže zúčastní. Obrázek pošlete, spolu s vyplněným registračním formulářem, nejpozději do 31. března 2014, a to barevně naskenované v pdf na info@hemofilici.cz (preferovaný způsob), nebo poštou na adresu členky Rady ČSH: Mgr. Jana Kalábová, Kino Svratka, Brněnská 152, 666 01 Tišnov. Na konci soutěže vystaví HFA každému soutěžícímu diplom o účasti.

Šablona obrázku, do kterého nakreslete svůj sen![](images/dokumenty-pdf-doc/soutez-sen/registrace.pdf "Registrační formulář") Registrační formulář ![\](images/dokumenty-pdf-doc/soutez-sen/registrace.pdf "Registrační formulář")

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Haemophilia Foundation Australia (HFA), za finanční podpory společnosti Octapharma, je organizátorem celé akce. HFA je výhradně odpovědná za přijímání a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné pro registraci a vstup dítěte do soutěže.

Kategorie a věk
Do výtvarné soutěže se mohou přihlásit děti ze všech členských zemí WFH, které spadají do jedné ze tří kategorií:

 • Kategorie 1: děti ve věku do 4 let
 • Kategorie 2: děti ve věku 5 až 8 let
 • Kategorie 3: děti ve věku 9 až 11 let

Pouze jeden obrázek od každého dítěte bude přijat do soutěže. Datum uzavírky pro české kreslíře je
31. března 2014.

Harmonogram průběhu soutěže

  1. října 2013 – Začátek soutěže
  1. března 2014 – Konec soutěže pro české kreslíře
  1. dubna 2014 – Poslední den, kdy budou výkresy přijaty HFA
    1. května 2014 – Výstava výkresů na WFH kongresu a hlasování
  1. května 2014 – Počítání hlasů, vyhlašování výsledků a předání výher
    1. května 2014 – Vytištění diplomů za účast každému soutěžícímu

Posuzování a výsledky soutěže

Výkresy budou hodnoceny hlasovacím procesem, který proběhne při Světovém hemofilickém kongresu v Melbourne. Všechny výkresy budou umístěny na výstavním stánku Octapharmy. Každý návštěvník bude přizván k hlasování o nejlepší výkres každé kategorie.

Hlasování

 • Účastníci kongresu, kteří navštíví výstavní stánek Octapharmy budou přizváni k hlasování o nejlepší výkres každé kategorie.
 • Hlasovací lístky budou vloženy do hlasovacího boxu, který bude pro tento účel zřízen.
 • Hlasy budou sečteny na konci hlasování.
 • Tři výkresy v každé kategorii, které obdrží největší počet hlasů, se stanou vítězi první, druhé a třetí ceny.

Vyhlášení vítězů

Po sečtení všech hlasů budou výsledky vyhlášeny na výstavním stánku Octapharmy a to ve středu 14. května 2014. Zástupce HFA bude do 24 hodin kontaktovat každého vítěze telefonicky, emailem nebo poštou. Seznam vítězů bude k vidění od 14. května 2014 na webových stránkách HFA www.haemophilia.org.au a rovněž na webu Octapharmy www.octapharma.com.

Ceny pro vítěze každé kategorie jsou následující:

Kategorie 1: Děti ve věku do 4 let
1.cenaPoukázka ve výši AU$200 do obchodu ”Toys r us” nebo do jiného dětského hračkářství nominovaného ve vaší zemi.
2.cenaPoukázka ve výši AU$150 do obchodu ”Toys r us” nebo do jiného dětského hračkářství nominovaného ve vaší zemi.
3.cenaPoukázka ve výši AU$100 do obchodu ”Toys r us” nebo do jiného dětského hračkářstvínominovaného ve vaší zemi.
Kategorie 2: Děti ve věku 5 až 8 let
1.cenaPoukázka na IPod Nano nebo Apple v odpovídající ceně + AU$50 poukázka na itunes. Vše v celkové částce AU$219.
2.cenaPoukázka na IPod Nano nebo Apple v odpovídající ceně + AU$20 poukázka na itunes. Vše v celkové částce AU$189.
3.cenaPoukázka na IPod Nano nebo Apple v odpovídající ceně. Celková částka AU$169.
Kategorie 3: Děti ve věku 9 až 11 let
1.cenaPoukázka na IPod Nano nebo Apple v odpovídající ceně + AU$50 poukázka na itunes.
Vše v celkové částce AU$219.
2.cenaPoukázka na IPod Nano nebo Apple v odpovídající ceně + AU$20 poukázka na itunes.
Vše v celkové částce AU$189.
3.cenaPoukázka na IPod Nano nebo Apple v odpovídající ceně. Celková částka AU$169.

Copyright (autorská práva) a práva k výkresům
Výkresy se nebudou zasílat zpět soutěžícímu. Výtvory budou ve vlastnictví HFA a společnosti Octapharma, a mohou být použity k podpoře dalších soutěží. Společnosti Octapharma nebudou poskytnuty žádné osobní informace o soutěžících.

Přijaté výkresy do soutěže nejsou a nebudou předmětem žádných autorských a distribučních práv a plateb.

HFA
Haemophilia Foundation Australia podléhá Národním Principům Ochrany Údajů (National Privacy Principles) v souvislosti se Zákonem o Ochraně Osobních Údajů (Privacy Act) 1988 (Cth) (ve znění pozdějších předpisů Změně Ochraně Osobních Údajů (Soukromý Sektor) Zákona 2000 (Cth)). V případě zájmu získání kopie Předpisu 19: Ochrana Osobních Údajů s datem 19.10.2012, kontaktujte prosím přímo HFA.