Společně tentokrát v Jihlavě

9. 7. 2018

ČSH

Featured image

Tři ročníky tradičního setkání Společně o hemofilii se uskutečnily na jednom místě, následně jsme se začali stěhovat každý rok jinam. Tentokrát se setkáme 14. – 16. září 2018 v Jihlavě. Hostit nás bude tamní EA Business hotel. Opět jsme se tedy rozhodli věnovat této akci celý víkend a umožnit vám strávit více společných chvil. Program bude zase o trochu více zaměřen na tzv. workshopy, tedy povídání na jednotlivá témata v užším společenství, které umožní vzájemné sdělení si vlastních znalostí a zkušeností.

Abychom mohli lépe naplánovat potřebnou kapacitu a rozvrh workshopů, vyberte prosím v přihlašovacím formuláři, jakých setkání byste měli zájem se zúčastnit. Samozřejmě vás čeká také několik zajímavých přednášek z oblasti hematologie, gynekologie, psychologie, psychosomatiky a další. Upozorňujeme, že se jedná o návrh programu, který se může v některých detailech změnit. Vyvineme však maximální úsilí k tomu, abychom navržený program dodrželi.

Přihlašovat se můžete již nyní pomocí tohoto formuláře, a to nejpozději do 24. srpna 2018. Vzhledem k omezené kapacitě hotelu je možné, že někteří z nás budou ubytováni v jiném blízkém hotelu. Prakticky však půjde jen o přespání, veškerý program bude na společném místě. Neváhejte s přihlášením, může se stát, že po naplnění kapacity budeme nuceni přihlašování stopnout.

Účastnické poplatky byly stanoveny takto: členové ČSH a Hemojunioru zaplatí 500,- Kč/noc, nečlenové 1000,- Kč/noc, děti členů do 18 let mají akci zdarma, děti nečlenů za 500,- Kč/noc. Členové ČSH a Hemojunioru, kteří v hotelu přespávat nebudou a zúčastní se jen sobotního odborného programu, zaplatí 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, děti členů do 18 let mají vše zdarma, za děti nečlenů je třeba zaplatit 200,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že za člena je pro potřeby této akce považován pouze ten člen, který pravidelně a v termínu platí členské příspěvky. Účastnický poplatek zahrnuje i celodenní občerstvení. Zašlete jej, prosím, na účet ČSH bankovním převodem nejpozději do 31. srpna 2018. V případě, že do uvedeného data poplatek neuhradíte, budeme nuceni rezervaci zrušit.

Bankovní spojení:
UniCredit Bank
Účet číslo: 2109200873/2700
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a poznámku JIHLAVA.

V souvislosti s připravovanými identifikátory pro osoby s vrozeným krvácivým onemocněním (viz. článek z 19.6.) bude součástí jihlavského programu účast zástupce společnosti BodyID, se kterou na výrobě identifikačních náramků spolupracujeme. Na místě si tak budete moci nechat svůj náramek vyrobit a hotový si jej odnést domů. Více informací se dozvíte i o tzv. online profilu, který si můžete k náramku individuálně pořídit. Všechny přihlášené budeme těsně před akcí informovat o podmínkách, za jakých bude výroba náramků v Jihlavě probíhat. Celý projekt předpokládáme spustit na přelomu srpna a září.

**PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PROGRAMU MEZIGENERAČNÍHO SETKÁNÍ V JIHLAVĚ:

PÁTEK 14. září 2018

15:00 – 18:00 Registrace, příjezd a ubytování

*18:00 – 19:00 Večeře (pro ubytované)*

19.00 – 20:00 Povídání o hemofilii s MUDr. Petrem Salajem /ÚHKT Praha/

SOBOTA 15. září 2018

*07:00 – 09:00 Snídaně (pro ubytované)*

09:15 – 09: **35 Identifikátory pro osoby s vrozeným krvácivým onemocněním
**Bc. Tomáš Ježek /prezident Komory záchranářů ZZS České republiky/

**09:35 – 10:05 „Psychosomatika“
**Mgr. Veronika Dostálová /ÚHKT Praha/

**10:05 – 10:30 Přenašečství u poruch srážlivosti krve
**MUDr. Veronika Ťápalová /gynekologicko-porodnická klinika FN MU Brno/

*10:30 – 11:00 Přestávka s občerstvením*

11:00 – 12:15 **I. BĚH WORKSHOPŮ A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ – TÉMATA:

Hematologické otázky v oblasti hemofilie
prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

**Hematologické otázky v oblasti von Willebrandovy choroby
**prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

**Ortopedie - mobilní ultrazvuk
**Odborník oboru ortopedie /jméno bude upřesněno/

**Přenašečky – psychologické aspekty - plánování těhotenství
Mgr. Veronika Dostálová & MUDr. Veronika Ťápalová

**Psychologické aspekty - matky hemofiliků
**Mgr. Veronika Dostálová & Mgr. Milan Pilát

**Povídání s dětmi mladšího školního věku 6 - 10 let - formou hry
**Karolína Janderová

**Fyzioterapie
**Mgr. Marie Katzerová

Mužská skupina hemofiliků
Mgr. Lukáš Koblasa

**Workshop určený pro adolescenty a dospívající – dospívání s hemofilií
**Mgr. Milan Pilát & Mgr. Jana Kalábová & Martin Bohůn

*12:30 – 13:30 Oběd*

13:45 – 15:00 II. BĚH WORKSHOPŮ A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ – pokračování

*15:00 – 15:30 Přestávka s občerstvením*

15:30 – 16:45 III. BĚH WORKSHOPŮ A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ – pokračování

17:00 – 17:30 Pro zájemce

Mgr. Jana Kalábová /setkání osob s von Willebrandovou chorobou/

Kateřina Altmanová /přenašečky – dotazníkové šetření – prezentace/

*18:00 – 19:00 Večeře (pro ubytované)*

Přejeme příjemný a užitečně strávený čas v Jihlavě.