Staňte se spisovatelem

3. 11. 2012

ČSH

Featured image

Jak? Snadno. Podívejte se na webové stránky www.lidemezilidmi.cz a zjistěte si podrobnosti literární soutěže. Je určená všem, kdo mají co říci o svém životě s nějakým zdravotním handicapem a chtějí se o názory a pohledy dovnitř podělit s veřejností. Do soutěže může autor přihlásit maximálně tři příběhy v každé kategorii. Délka jednoho příběhu nesmí přesáhnout 5000 znaků i s mezerami. Jeden autor může obeslat soutěž příspěvky do všech kategorií:

Příběh – osud člověka se zdravotním postižením

Názor (blog) – co si myslím o sociální reformě

Tvorba – umění slova (básně, povídky, fejetony a další literární útvary)

Příspěvky lze zasílat elektronicky v textovém souboru /formát *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.odt) na adresu soutez@lidemezilidmi.cz. V souboru je nutno uvést Název díla, Kategorii, do které je dílo zasláno, Jméno, Příjmení, adresu, telefon a email.

Pro autora nejlépe hodnoceného díla bude odměnou získání pracovního místa v Občanském sdružení Dobré místo. Získání místa je pro výherce dobrovolné. Soutěžní příspěvky lze zasílat do 30.1.2013. Všechny příspěvky, které se v jednotlivých kategoriích umístí na prvním až desátém místě, budou uveřejněny na zdravotně-sociálním portálu Lidé mezi lidmi.